Hopp til innhold

Good Aviation Practice

Good Aviation Practice logo
Good Aviation Practice

Dette er et program som skal bidra til bedre flysikkerhet. Innholdet er utarbeidet for deg som flyr, men kan også brukes av klubber og organisasjoner som driver med flyging. Dette handler først og fremst om å dele erfaringer og praksis som vi vet gir god flysikkerhet.

Bakgrunn for GAP

Tidlig på 2000-tallet ble det satset mye på å forbedre flysikkerheten for privatflygere i Norge. Bakgrunnen var mange tragiske ulykker og det var nødvendig å gjøre noe for å unngå ulykker. Løsningen ble hentet fra New Zealand som allerede utarbeidet et eget program som gikk under navnet «Good Aviation Practice». Dette programmet ble i høy grad kopiert og tatt i bruk i Norge. Har du drevet på med flyging en stund så husker du sikkert flere GAP-samlinger som foregikk rundt i landet. Disse ble arrangert i samarbeid mellom Norges Luftsportforbund og Luftfartstilsynet. I mange klubber finner du fremdeles de røde parkeringsklossene med GAP-logo og brosjyrene med tips og triks.

GAP is back

Nå blåser vi nytt liv i dette sikkerhetsarbeidet. Spesielt etter pandemien er det viktig å møtes for å dele flyerfaringer og skape god flysikkerhetskultur. For å jobbe bedre på tvers har vi etablert GA-flysikkerhetsforum. Via denne møteplassen jobber vi målrettet med blant annet tiltak og tema som inngår i programmet.

Vi søker lokale verter

I 2022 har GAP vært en del av tre forskjellige arrangement. Dette var Luftsportens dag på Stord og i Bodø i tillegg til Luftsportsuka 2022. Vi søker alltid nye samarbeidspartnere som kan legge til rette for lokale arrangement. I 2023 ønsker vi å gjennomføre ytterligere tre nye samlinger. 

Mer informasjon

På vår nettside vil du under fanen «Privatflyging og luftsport» og "tips og råd for sikker flyging" finner du mer materiale som er utarbeidet som en del av GAP.