Luftfartstilsynet har bedt flyplasseierne om å iverksette ekstra sikkerhetstiltak ved norske flyplasser i forbindelse med PSTs varsel om økt trusselnivå i Norge. Passasjerene vil i liten grad merke disse tiltakene. Dette kommer i tillegg til de tiltakene som Politiet har varslet at de vil iverksette ved en rekke norske lufthavner.

Luftfartstilsynet har vedtatt ny forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder (BSL E 2-1). Den nye forskriften er gyldig fra og med 1. september 2014. Her kan du få mer informasjon om den nye forskriften.

Norge tillater prøveordning med væpnede vakter om bord i fly

Regjeringen har besluttet å åpne for en prøveordning med væpnede vakter om bord på fly fra Israel og USA. Ordningen gjelder for flyvninger med amerikanske fly mellom Norge og USA og med israelske fly mellom Norge og Israel. Den vil ikke gjelde for norskregistrerte fly.

Lengre saksbehandlingstid i sommer

På grunn av ferieavvikling har Luftfartstilsynet redusert kapasitet i juli og august. Du må regne med noe lengre saksbehandlingstid på saker som behandles av Operativ avdeling, avdelingen for Flyplass og flysikring, og Flymedisinsk seksjon.


 
Søk i alt regelverk