Sentralbord: 75 58 50 00 (08.00 - 15.45)   E-post   Personvern    Presse: 926 41 300 (08.00 - 15.45)

Luftfartskonferansen 2016 : "Utfordringer og utvikling i fremtidens luftfart"

Aktuelt Program Workshops 3. feb Workshops 4. feb Deltakere Praktisk info Presentasjoner

Luftfartstilsynets rapporteringspris 2016 tildelt Sandnessjøen

Luftfartstilsynets pris for god rapportering for 2016 ble under Luftfartskonferansen tildelt Sandnessjøen lufthavn Stokka. Det var lufthavnsjef Bjørn-Ivar Blix som mottok prisen fra luftfartsdirektør Stein Erik Nodeland på vegne av lufthavnen. Her kan du lese begrunnelsen for tildelingen.

Ny forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen

Luftfartstilsynet fastsatte 17. desember 2015 ny forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen. Forskriften gjelder fra 26. mai 2016. Formålet med forskriften er å unngå unødige støybelastninger i områdene rundt Oslo Lufthavn, og samtidig ivareta hensynet til sikkerhet, operative forhold, kapasitet og andre miljøforhold.

Silje Brandvoll har takket nei til stilling i Luftfartstilsynet

Ved årsskiftet takket Silje Brandvoll ja til stilling som kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet. Dessverre har hun nå ombestemt seg. Hun kommer til å fortsette i Widerøe.

Informasjon om ny gebyrforskrift 2016

Samferdselsdepartementet fastsatte den 25. januar 2016 ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2016.

Ut og reise?
Skal du reise med fly? Her finner du en oversikt over det mest sentrale regelverket for flypassasjer og hva det innebærer for deg.
For media

Jobber du i media? Her kan du få hjelp fra vår kommunikasjonsavdeling, eller finne bilder, oversikter og innlegg som Luftfartstilsynet står bak.

Les mer...

Om oss

Her finner du informasjon om Luftfartstilsynet.

Les mer...