Sentralbord 75 58 50 00 (08.00 - 15.00)   Presse: 926 41 300 (08.00 - 15.00)   E-post   Personvern

Forenklet vei til LAPL og PPL – Du kan bidra

Luftfartstilsynet jobber med å forenkle gjennomføring av teoriopplæring og eksamen. Vi trenger hjelp fra markedet til dette og inviterer derfor til en workshop 18. august 2015.

"Initial Examiner Seminar"

Luftfartstilsynet arrangerer «Initial Examiner Seminar» på Thon Hotell Vettre i Asker, 19-21. august 2015. Påmeldingsfrist er 20. juli.

Høring - gjennomføring av rapporteringsforordningen (EU) nr. 376/2014

Samferdselsdepartementet lagt ut høringsnotat med forslag til lovregler som har som hovedformål å gjennomføre forordning (EU) nr. 376/2014 om rapportering, analyse og oppfølging av hendelser i sivil luftfart mv. på sin hjemmeside. De foreslåtte reglene vil erstatte store deler av kapittel XII i luftfartsloven.

Høring - ny forskrift om validerings- og kontrollflyging

Luftfartstilsynet har nå ute på høring ny forskrift om validerings- og kontrollflyorganisasjoner. Forskriften blir ny BSL G 9-1 og opphever forskrift 27. juni 2011 nr. 655 om kontrollflyorganisasjoner mv. Eventuelle høringsuttalelser må være Luftfartstilsynet i hende innen 13. august 2015.

Ut og reise?
Skal du reise med fly? Her finner du en oversikt over det mest sentrale regelverket for flypassasjer og hva det innebærer for deg.
For media

Jobber du i media? Her kan du få hjelp fra vår kommunikasjonsavdeling, eller finne bilder, oversikter og innlegg som Luftfartstilsynet står bak.

Les mer...

Om oss

Her finner du informasjon om Luftfartstilsynet.

Les mer...