Luftfartstilsynets sikre nettportal er nå gjort tilgjengelig for brukerne. I første omgang vil godkjente brukere få tilgang til skjermingsverdig securityinformasjon. Brukere som allerede er godkjent kan logge seg på via knappen "Securityportal" til høyre på denne siden.

VFR-guiden for 2014 er klar, og kan lastast ned i pdf-format. VFR-guiden gjev allmennflygarar oversikt over nokre av dei viktigaste omsyna som må takast når ein ferdast innanfor norsk område.

Forenklet mal for RPAS-operasjonsmanual

For å gjøre det enklere for operatører av mindre ubemannede luftfartøy har Luftfartstilsynet utarbeidet en forenklet mal for håndbok. Denne gjelder kun for de operatører som kun flyr visuelt og med fartøy inntil 2 kg.

Nytt regelverk for flyplassområdet

12. februar 2014 vedtok EU-kommisjonen nytt regelverk for flyplassområdet. - Vi regner med at norsk forskrift er på plass i løpet av høsten 2014, sier juridisk rådgiver Joakim Aakre Kristoffersen i Luftfartstilsynet.


 
Søk i alt regelverk