Vi vet at mange ønsker seg en drone til jul. Og vi vet at svært mange allerede eier en og at dette har blitt en svært populær fritidssyssel. Men husk at det er du som har anvaret dersom det går galt.

Luftfartskonferansen 2015 arrangeres fra 28. til 29. januar under overskriften "Tradisjon og ny kunnskap – basis for nye veivalg". Her finner du programmet for konferansen som finner sted på Scandic Havet i Bodø.

Forordning (EU) 245/2014 implementert i norsk rett

Den 16. desember 2014 ble forskrift som implementerer forordning (EU) 245/2014 i norsk rett vedtatt. Forordningen introduserer tre nye typer av rettigheter for piloter av fly og seilfly.

Invitasjon til årsmøte i SCANDT

Scandinavian Aerospace NDT Board (SCANDT) inviterer Skandinaviske EASA Part-145 og Part-21 organisasjoner til årsmøte den 15. januar 2015. Møtested er Pilotvägen 1, Arlanda lufthavn. Vedlagt finner du innbydelse og informasjon om påmelding.

Forordning (EU) 379/2014 er tatt inn i Norge

Luftfartstilsynet vedtok den 17. desember 2014 en forskrift som gjennomfører forordning (EU) 379/2014 i norsk rett. Forskriften inneholder blant annet regler om spesialiserte luftfarsoperasjoner (SPO).

Ny forskrift for lufttrafikkregler og operative prosedyrer

13. november 2014 ble felleseuropeisk forskrift for lufttrafikkregler og operative prosedyrer (Part SERA) gjort gjeldene i Norge. Part SERA omfatter felles flygeregler og prosedyrer for flyging i Europa. Her finner du mer informasjon om hvilke endringer dette fører til.


 
Søk i alt regelverk