Sentralbord: 75 58 50 00 (08.00 - 15.00)    E-post   Personvern
   Presse: 926 41 300 (08.00 - 15.00)

Evaluering av EUs sikkerhetsliste

Forordningen som regulerer EUs sikkerhetsliste skal evalueres. Det slår EU-kommisjonen fast i et nylig publisert veikart om Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005. Sikkerhetslisten gir oversikt over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i EU-sonen.

Workshop om fremgang med Single European Sky

Luftfartstilsynet inviterer til workshop om arbeidet med et felles europeisk luftrom (Single European Sky, SES), som finner sted 15. september 2016. Under workshopen diskuteres blant annet arbeidet og erfaring med prosessen så langt. I tillegg vil det være mulig å gi innspill til planer for den kommende perioden.

Spørreundersøkelse til alle flyeiere

Frekvensknappheten er primært et sentral-europeisk anliggende, men også Norge berøres i den forstand at de fleste terminalområder (TMA) og kontrollområder (CTA) sør for Trondheim må påregnes å bli konvertert. Vi ønsker å gjennomføre denne spørreundersøkelsen for å kartlegge omfanget og mulige konsekvenser av en slik endring.

Nytt regelverk om rapportering av luftfartshendelser

Europaparlaments- og rådsforordning nr. 376/2014 om varsling, rapportering og undersøkelse av ulykker og hendelser i luftfarten, trådte i kraft i Norge 1. juli 2016.