Et utbrudd fra Bardarbunga vil ikke påvirke luftfarten på samme måte som vulkanutbruddene på Island i 2010 og 2011. - Mye har endret seg siden da, sier flysikringsinspektør Ira Schaug-Pettersen i Luftfartstilsynet .

Luftfartstilsynet arrangerer teknisk samling 25. og 26. november 2014 i Bodø. Jobber du i en Part-145 godkjent verkstedorganisasjon eller Part-M subpart G godkjent organisasjon (CAMO)? Da bør du sette av disse datoene allerede nå. Her leser du mer om målgruppen, tema, program og påmelding.

Ny AIC om krav for forlengelse av rettighetene SEP (land) og SEP (sjø)

Luftfartstilsynet har fått godkjent en endring som innebærer at innehavere av rettighetene SEP (land) og SEP (sjø) kan få godskrevet flygetid mot hverandre etter nærmere vilkår.

Kontrollantseminar 18. – 20. november 2014

Luftfartstilsynet arrangerer kontrollantseminar i Bodø fra 18. - 20. november. Seminaret gjennomføres i Luftfartstilsynet lokaler i Sjøgata 45, Bodø. Oppstart tirsdag 18. november klokken 11.00 og avslutning torsdag 20. november kl. 16.00.


 
Søk i alt regelverk