Høring fra EU-kommisjonen om kommende luftfartspakke

EU-kommisjonen ønsker å la interesserte parter si sin mening om hvordan konkurransemulighetene kan styrkes i europeisk luftfart.

Kontrollantseminar 5. og 6. mai 2015

Luftfartstilsynet arrangerer oppfriskningsseminar for kontrollanter 5. og 6.mai 2015. Seminaret vil finne sted på Thon Hotell Vettre, Asker.

Fremtidige endringer i det europeiske flysikkerhets-systemet

EASA har publisert Opinion 01/2015 med innstilling fra EASA til Kommisjonen vedrørende fremtidige endringer i det europeiske systemet for flysikkerhet og revisjon av EASAs basisforordning 216/08.

Fastleger kan utstede legeattest for privatflygere

Fra april 2015 til april 2017 vil Luftfartstilsynet gjennomføre en prøveordning hvor fastleger kan foreta medisinsk undersøkelse og eventuelt utstedelse av "Light Aircraft Pilot License" (LAPL) legeattester under gitte forutsetninger.

Ut og reise?
Skal du reise med fly? Her finner du en oversikt over det mest sentrale regelverket for flypassasjer og hva det innebærer for deg.
For media

Jobber du i media? Her kan du få hjelp fra vår kommunikasjonsavdeling, eller finne bilder, oversikter og innlegg som Luftfartstilsynet står bak.

Les mer...

Om oss

Her finner du informasjon om Luftfartstilsynet.

Les mer...