13. november 2014 ble felleseuropeisk forskrift for lufttrafikkregler og operative prosedyrer (Part SERA) gjort gjeldene i Norge. Part SERA omfatter felles flygeregler og prosedyrer for flyging i Europa. Her finner du mer informasjon om hvilke endringer dette fører til.

Onsdag 28. januar og torsdag 29. januar går neste års Luftfartskonferanse av stabelen på Scandic Havet i Bodø. Tittelen på konferansen er «Tradisjon og ny kunnskap – basis for nye veivalg».


 
Søk i alt regelverk