Sentralbord 75 58 50 00 (08.00 - 15.00)   Presse: 926 41 300 (08.00 - 15.00)   E-post   Personvern

Workshop rapporteringsforordning EU regulation 376/2014

Luftfartstilsynet inviterer med dette til en workshop i forbindelse med ny rapporteringsforordning (EU) nr. 376/2014 som etter planen vil bli gjennomført i norsk rett i løpet av våren 2016.

Skolesjefseminar 24. og 25. november 2015

Luftfartstilsynet arrangerer seminar for skolesjefer/"Head of Training" (HoT), tilknyttet godkjente "Approved Training Organisation" (ATO), 24. - 25. november 2015. Seminaret er ikke tiltenkt skolesjefer ved klubbskoler.

Luftfartstilsynet inviterer til workshop om ny forskrift om utdanning og sertifisering av flygeledere

I forbindelse med høringsprosessen med implementering av forordning (EU) 2015/340 Forskrift om utdanning og sertifisering av flygeledere vil det arrangeres en temabasert workshop for å klargjøre forskriftsbestemmelser i den nye forordningen.

Luftfartstilsynets reaksjonspolicy

1. mai 2015 trådte Luftfartstilsynets reaksjonspolicy i kraft. Denne gir føringer for hvordan vi behandler brudd på luftfartslovgivningen.

Ut og reise?
Skal du reise med fly? Her finner du en oversikt over det mest sentrale regelverket for flypassasjer og hva det innebærer for deg.
For media

Jobber du i media? Her kan du få hjelp fra vår kommunikasjonsavdeling, eller finne bilder, oversikter og innlegg som Luftfartstilsynet står bak.

Les mer...

Om oss

Her finner du informasjon om Luftfartstilsynet.

Les mer...