Avvikler praksis med trekkfrist for teorieksamen

Fra 1. juni er det ikke lenger anledning til å trekke seg fra teorieksamen etter at du er påmeldt. Uteblir du fra eksamen på grunn av sykdom må du sende legeerklæring.

Etter tidligere praksis med trekkfrist kunne den som hadde meldt seg til eksamen trekke seg inntil en uke før eksamen ble avholdt. Da slapp man å betale gebyr for gjennomført eksamen og når man trakk seg på denne måten ble heller ikke dette ansett som et tellende eksamensforsøk.

I og med det korte tidsintervallet mellom påmeldingsfrist og eksamen, faller hensikten med en slik ordning bort.

Trekkfrist avvikles fra og med 1. juni 2012 og berører alle påmeldinger til eksamen for flygersertifikater etter denne datoen.