Telefontid

Telefon: 75 58 50 00. Luftfartstilsynets sertifikat- og eksamensenhet har telefontid på hverdager fra 12.00 til 14.30.

Vi kan også kontaktes via e-post: postmottak@caa.no