Forordning 1178/2011, Annex I, FCL.055

Påminnelse – Språkferdigheter/Language Proficiency

Flygere som må bruke radiotelefonen under flyging, skal ikke utøve privilegiene knyttet til sine sertifikater og rettigheter med mindre de har en påtegning for språkferdighet i sine sertifikater.

Påtegningen skal angi hvilket språk sertifikatinnehaveren er testet i, ferdighetsnivå og gyldighetsdato. For flyging utenfor norsk luftrom er det et krav om at minimum nivå 4 i engelsk skal være oppfylt.

Kontroller at ditt flygebesetningssertifikat har en påtegning for språkferdighet og at denne datoen fremdeles er gyldig.

Se også AIC N 12/17 – Krav til språkprøve for flyging i Norge.

Dersom du har behov for gjennomføring av ny språkprøve, finnes oversikt over godkjente kontrollanter på vår hjemmeside.


Kontrollanter for helikopter og fixedwing