Nytt regelverk for registrerte flyskoler er på vei. Hva betyr det i praksis?

Foto: Tomas Johansson

Det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA) jobber med et nytt regelverk for erklærte treningsorganisasjoner (declared training organisations, DTO). DTO-regelverket vil på sikt erstatte dagens regelverk for registrerte flyskoler (registered facilities, RF).

Fra forhåndsgodkjenning til erklæring
En erklært treningsorganisasjon (DTO) er et lærested for ikke-ervervsmessige sertifikater som erstatter dagens registrerte organisasjoner (RF). Det betyr at lærestedene ikke lenger trenger en forhåndsgodkjenning, kun en erklæring.

Bakgrunn for endringen
Ved innføring av ATO-regelverket i 2013 var det meningen at også registrerte organisasjoner (RF) skulle omfattes av dette. Det ble etter hvert klart at regelverket var for omfattende for flyklubbskoler og mindre organisasjoner som hovedsakelig hører til GA-segmentet, og overgangen for disse ble utsatt. EASA har vurdert ulike alternativer; som ATO light, Registered Training Organisation og Basic Training Organisation før man i 2016 kom fram til Declared Training Organisation. Dette ble publisert som Opinion 11/2016 høsten 2016 og har vært gjenstand for enkelte justeringer fram til nå.

Krav til personell, organisasjon og tilsyn
DTO-regelverket stiller forenklede krav til personell og organisasjon, sammenlignet med godkjente treningsorganisasjoner (approved training organisations, ATO).

DTO-regelverket stiller i tillegg nye krav til tilsynsvirksomhet for Luftfartstilsynet.

Frist til 8. april 2018
DTO-regelverket er ikke vedtatt ennå. EASA har orientert om at regelverket vil være vedtatt i EU høsten 2017, som nytt Annex VIII (Part-DTO) til Kommisjonsforordning (EU) 1178/2011. Luftfartstilsynet tar forbehold om at dette kan endres. Etterpå må regelverket innføres i norsk rett gjennom EØS-avtalen. Det vil så være en overgangsperioden hvor allerede registrerte treningsorganisasjoner kan erklære seg DTO (eller ATO). Frist for å gjøre dette er 8. april 2018.

Her finner du noen spørsmål og svar om det kommende DTO-regelverket.