Luftfartstilsynet - Utdanning / ???rssfeed.description??? ???rssfeed.language??? ???rssfeed.copyright??? Thu, 15 Dec 2011 15:30:41 +0100 Thu, 15 Dec 2011 15:30:41 +0100 Utdanning Fixed Wing kontrollanter /selvbetjening/Kontrollanter/article15747.ece Her finner du en oversikt over Fixed Wing kontrollanter fordelt på fylker. Thu, 02 Oct 2014 16:03:11 +0200 /selvbetjening/Kontrollanter/article15747.ece Teorieksamen for privatflygere og trafikkflygere 2015 /selvbetjening/utdanning/article15729.ece Luftfartstilsynet er i ferd med å innføre nytt system for elektronisk eksamen. Ved omlegging av eksamenssystem kan gitt datoer bli endret. Informasjon vil bli gitt på Luftfartstilsynets nettside og via skolene. Thu, 02 Oct 2014 12:21:30 +0200 /selvbetjening/utdanning/article15729.ece Helikopter kontrollanter /selvbetjening/Kontrollanter/article15642.ece Tue, 30 Sep 2014 12:57:29 +0200 /selvbetjening/Kontrollanter/article15642.ece Sertifikat og utdanning - FAQ /selvbetjening/utdanning/utdanning-faq/article14744.ece Mange spørsmål om sertifikat og utdanning ? Gå til vår side med "Ofte Stilte Spørsmål/FAQ" om emnet. Fri, 06 Jun 2014 13:04:04 +0200 /selvbetjening/utdanning/utdanning-faq/article14744.ece Forordning EU 245/2014 /aktuelt/article14287.ece Forordning (EU) nr. 245/2014 trådte i kraft i EU-landene 3. april 2014. Forordninger vedtatt i EU gjelder ikke direkte i Norge. Det gjennomføres en prosess for å oppdatere EØS-avtalen parallelt med at det gjennomføres høring og andre forberedelser for en norsk gjennomføringsforskrift. Disse prosessene tar tid, og det er normalt en forsinkelse mellom vedtak av en EU-forordning fram til den er gjennomført i Norge på 5-8 måneder. Fri, 04 Apr 2014 14:58:03 +0200 /aktuelt/article14287.ece Veiledning til flyselskap og treningsorganisasjoner som utdanner kabinbesetning /selvbetjening/utdanning/article12887.ece Her finner du informasjon om prosedyren for flyselskap, treningsorganisasjoner, søkere og eller innehavere av CCA Mon, 02 Dec 2013 10:51:12 +0100 /selvbetjening/utdanning/article12887.ece Godkjente organisasjoner for utstedelse av Cabin Crew Attestation /selvbetjening/utdanning/article12885.ece Her finner du oversikt over organisasjoner som er godkjente for utstedelse av Cabin Crew Attestation. Mon, 02 Dec 2013 10:30:03 +0100 /selvbetjening/utdanning/article12885.ece Veiledning til kabinbesetning /selvbetjening/utdanning/article12881.ece Her finner du informasjon om prosedyren for søkere og eller innehavere av CCA. Mon, 02 Dec 2013 10:25:17 +0100 /selvbetjening/utdanning/article12881.ece Teorieksamen for privatflygere 2014 /selvbetjening/utdanning/article12218.ece Det arrangeres fire eksamensperioder i teori til privatflygersertifikat PPL(A/H) i 2014, tre perioder på våren og en periode på høsten. Oppdeling av eksamen i to eller flere perioder tillates ikke. Prøven er skriftlig, og består av oppgaver laget etter flervalgsprøve-systemet (multiple choice) og er forfattet på norsk. Det er 20 spørsmål pr fag. Krav til bestått eksamen er 75 % korrekt besvarelse i alle fag. Fri, 04 Oct 2013 13:14:19 +0200 /selvbetjening/utdanning/article12218.ece Teorieksamen for trafikkflygere 2014 /selvbetjening/utdanning/article12216.ece Luftfartstilsynet skal anskaffe nytt eksamenssystem som vil medføre endringer i gjennomføringen av teorieksamen. Dette vil også kunne medføre endringer av de oppsatte eksamensperiodene. Nytt eksamenssystem er forventet å bli tatt i bruk i løpet av 2014. Ved eventuelle endringer vil informasjon bli publisert. Fri, 04 Oct 2013 12:56:24 +0200 /selvbetjening/utdanning/article12216.ece Nasjonale kabinsertifikater har opphørt /selvbetjening/utdanning/article10905.ece Nasjonale kabinsertifikater har opphørt og EU-OPS attestasjon erstattes med Cabin Crew Attestasjon (CCA). Fri, 21 Jun 2013 13:24:46 +0200 /selvbetjening/utdanning/article10905.ece "Regulation on Aircrew" vedtatt og trådt i kraft /aktuelt/EASA_first_extension/article10557.ece Forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer som gjennomfører forordning 1178/2011 ("Regulation on Aircrew") er nå vedtatt og trådt i kraft. Forordningen inneholder nye felleseuropeiske regler for sertifisering av besetningsmedlemmer som opererer ethvert luftfartøy, uavhengig av om flyging foretas privat eller som ledd i ervervsmessig virksomhet. Fri, 07 Jun 2013 11:47:48 +0200 /aktuelt/EASA_first_extension/article10557.ece Godskriving av militær flygerutdanning /selvbetjening/utdanning/article10487.ece Hva er argumentet for at ingen militær teori godskrives inn mot CPL og ATPL i det nye regelverket? Dette er et av spørsmålene du får svar på her. Fri, 31 May 2013 13:40:32 +0200 /selvbetjening/utdanning/article10487.ece Flyteknisk (Part-66) teorieksamen /selvbetjening/utdanning/article8773.ece Eksamen for flyteknikere skal gjennomføres i henhold til kravene i EASA Part-66, og kan gjennomføres i Part-147 godkjente skoler. Luftfartstilsynet kan av kapasitetsårsaker ikke lenger gjennomføre flytekniske eksamener. Vi oppfordrer derfor til å ta direkte kontakt med skolene i god tid, for avtale om tid og sted for gjennomføring. Wed, 09 Jan 2013 12:07:36 +0100 /selvbetjening/utdanning/article8773.ece Seniorkontrollanter /selvbetjening/utdanning/article6836.ece Mon, 15 Oct 2012 12:14:47 +0200 /selvbetjening/utdanning/article6836.ece Nytt felleseuropeisk regelverk om sertifisering av besetningsmedlemmer (Regulation on Aircrew) /regelverk/Europeisk_regelverk/article6474.ece EU-kommisjonen har vedtatt nytt felleseuropeisk regelverk om sertifisering av flybesetningsmedlemmer. Forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer som gjennomfører forordning 1178/2011 ("Regulation on Aircrew") er nå vedtatt og trådte i kraft 7. juni 2013. Tue, 31 Jul 2012 15:53:52 +0200 /regelverk/Europeisk_regelverk/article6474.ece Avvikler praksis med trekkfrist for teorieksamen /selvbetjening/utdanning/article5614.ece Fra 1. juni er det ikke lenger anledning til å trekke seg fra teorieksamen etter at du er påmeldt. Uteblir du fra eksamen på grunn av sykdom må du sende legeerklæring. Wed, 09 May 2012 14:50:51 +0200 /selvbetjening/utdanning/article5614.ece Hold deg oppdatert via RSS /selvbetjening/utdanning/article5440.ece Nå kan du bli oppdatert på nytt innhold for disse sidene ved hjelp av RSS. Thu, 26 Apr 2012 14:38:10 +0200 /selvbetjening/utdanning/article5440.ece Kontrollantseminar i mai /aktuelt/article5423.ece Luftfartstilsynet arrangerer oppfriskningsseminar for kontrollanter, 23. og 24 mai. Seminaret holdes i Luftfartstilsynets lokaler i Bodø. Thu, 26 Apr 2012 13:42:17 +0200 /aktuelt/article5423.ece Rutine for utstedelse av flytelefonistsertifikat (jf. BSL C 5-2a) /selvbetjening/utdanning/article4905.ece Hensikten med rutinen er å informere om fremgangsmåten for å oppnå flytelefonistsertifikat og gjeldende krav for utstedelse, forlengelse og gjenutstedelse. For å få utstedt et flytelefonistsertifikat må det gjennomføres teorikurs, teoretisk prøve, praktisk prøve og språkprøve. Fri, 16 Mar 2012 14:13:15 +0100 /selvbetjening/utdanning/article4905.ece Godkjente flyskoler i Norge /selvbetjening/utdanning/article12.ece Her finner du oversikt over skoler som er godkjente som ATO (FTO). Listen er oppdatert 22. mai 2014. Wed, 05 Oct 2011 14:07:50 +0200 /selvbetjening/utdanning/article12.ece Telefontid /selvbetjening/utdanning/article1249.ece Telefon: 75 58 50 00. Luftfartstilsynets sertifikat- og eksamensenhet har telefontid på hverdager fra 12.00 til 14.30. Tue, 19 Jul 2011 15:37:21 +0200 /selvbetjening/utdanning/article1249.ece Skoling til PPL (A), mørkeflygingsbevis /selvbetjening/utdanning/article1719.ece Presisering av skoleprogrammet for PPL (A), mørkeflygingsbevis. Mørkeflygerbevis gir sertifikatinnehaveren rettighet til å føre godkjent luftfartøy under definert nattforhold. Dette er angitt i BSL C 0-4, nattflyging; Det tidsrom solskivens midtpunkt står mer enn 6 grader under horisonten. Wed, 29 Jun 2011 17:14:50 +0200 /selvbetjening/utdanning/article1719.ece Nye soloflygingsbevis /selvbetjening/utdanning/article1718.ece Luftfartstilsynet har endret soloflygingsbevis for fly og helikopter. Beviset har en "Særskilt Tillatelse til Tjenestegjøring" som aktiveres/signeres av kontrollant etter "Skill Test". Wed, 29 Jun 2011 17:03:25 +0200 /selvbetjening/utdanning/article1718.ece Human Performance and Limitations /selvbetjening/utdanning/article436.ece For å bytte fra nasjonale flysertifikat til sertifikat utstedt i henhold til Part-FCL, er det nødvendig å avlegge og bestå eksamen i faget Human Performance and Limitations (HPL). Wed, 29 Jun 2011 17:01:49 +0200 /selvbetjening/utdanning/article436.ece Sertifisering /selvbetjening/utdanning/article1414.ece Flygere, teknikere og kabinbesetningsmedlemmer må sertifiseres av Luftfartstilsynet før de kan utføre arbeidet. Mon, 27 Jun 2011 10:58:45 +0200 /selvbetjening/utdanning/article1414.ece Language Proficency - Testing av språkferdigheter /selvbetjening/utdanning/article1385.ece Det er innført krav til testing av språkferdigheter for å betjene flyradio. Luftfartstilsynet har endret hvordan dette innføres i Norge. Mon, 27 Jun 2011 10:54:19 +0200 /selvbetjening/utdanning/article1385.ece Godkjente kontrollanter /selvbetjening/utdanning/article1572.ece Kontaktinformasjon finner du i vedlagte artikler. Fri, 24 Jun 2011 16:39:17 +0200 /selvbetjening/utdanning/article1572.ece Adgangskontroll /selvbetjening/utdanning/article2071.ece Fri, 24 Jun 2011 15:05:32 +0200 /selvbetjening/utdanning/article2071.ece Utdanningsorganisasjoner /selvbetjening/utdanning/article1250.ece Luftfartstilsynet fører tilsyn med og godkjenner alle ledd i utdanningen av personell til norsk sivil luftfart. Dette omfatter organisasjoner som utdanner fly- og helikopterpiloter, teknikere, flygeledere, bakkemannskap, kabinpersonell og securitypersonell, samt kontrollanter og instruktører. Fri, 24 Jun 2011 15:01:41 +0200 /selvbetjening/utdanning/article1250.ece