Forordning (EU) nr. 245/2014 trådte i kraft i EU-landene 3. april 2014. Forordninger vedtatt i EU gjelder ikke direkte i Norge. Det gjennomføres en prosess for å oppdatere EØS-avtalen parallelt med at det gjennomføres høring og andre forberedelser for en norsk gjennomføringsforskrift. Disse prosessene tar tid, og det er normalt en forsinkelse mellom vedtak av en EU-forordning fram til den er gjennomført i Norge på 5-8 måneder.

Nasjonale kabinsertifikat har opphørt og EU-OPS attestasjon erstattes med Cabin Crew Attestation.

Forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer som gjennomfører forordning 1178/2011 ("Regulation on Aircrew") er nå vedtatt og trådt i kraft. Forordningen inneholder nye felleseuropeiske regler for sertifisering av besetningsmedlemmer som opererer ethvert luftfartøy, uavhengig av om flyging foretas privat eller som ledd i ervervsmessig virksomhet.

Hva er argumentet for at ingen militær teori godskrives inn mot CPL og ATPL i det nye regelverket? Dette er ett av spørsmålene du får svar på her.

EU-kommisjonen har vedtatt nytt felleseuropeisk regelverk om sertifisering av flybesetningsmedlemmer. Forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer som gjennomfører forordning 1178/2011 ("Regulation on Aircrew") er nå vedtatt og trådte i kraft 7. juni 2013.

Fra 1. juni er det ikke lenger anledning til å trekke seg fra eksamen før den har blitt holdt. Uteblir du fra eksamen på grunn av sykdom må du sende legeerklæring.

Luftfartstilsynet fører tilsyn med og godkjenner alle ledd i utdanningen av personell til norsk sivil luftfart. Dette omfatter organisasjoner som utdanner fly- og helikopterpiloter, teknikere, flygeledere, bakkemannskap, kabinpersonell og securitypersonell, samt kontrollanter og instruktører.

Human Performance and Limitations

For å bytte fra nasjonale flysertifikat til sertifikat utstedt i henhold til JAR FCL er det nødvendig å avlegge og bestå eksamen i faget Human Performance and Limitations (HPL...

Les mer...

Skoling til PPL (A), mørkeflygingsbevis

Presisering av skoleprogrammet for PPL (A), mørkeflygingsbevis. Mørkeflygerbevis gir sertifikatinnehaveren rettighet til å føre godkjent luftfartøy under definert nattforhold....

Les mer..