Lengre saksbehandlingstid ved operativ avdeling – operativ utdanning

På grunn av stor saksmengde og redusert bemanning har Luftfartstilsynets operative avdeling redusert kapasitet i en periode fremover, og du må regne med inntil 6 til 8 ukers saksbehandlingstid.

Luftfartstilsynet beklager eventuelle ulemper dette kan medføre.


Gjenutstedelse av FAA Pilot Certificates

Flygere som har FAA sertifikat utstedt på basis av norsk sertifikat (14 CFR Part 61.75) med sertifikatnummer N-ddmmyy + 5 siffer, vil ikke lenger være gyldig når du får utstedt nytt Part-FCL sertifikat, da dette sertifikatet har en annen nummerering.

Godskriving av militær flygerutdanning

Hva er argumentet for at ingen militær teori godskrives inn mot CPL og ATPL i det nye regelverket? Dette er et av spørsmålene du får svar på her.

Human Performance and Limitations

For å bytte fra nasjonale flysertifikat til sertifikat utstedt i henhold til Part-FCL, er det nødvendig å avlegge og bestå eksamen i faget Human Performance and Limitations (HPL).

Nytt felleseuropeisk regelverk om sertifisering av besetningsmedlemmer (Regulation on Aircrew)

EU-kommisjonen har vedtatt nytt felleseuropeisk regelverk om sertifisering av flybesetningsmedlemmer. Forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer som gjennomfører forordning 1178/2011 ("Regulation on Aircrew") er nå vedtatt og trådte i kraft 7. juni 2013.

Skoling til PPL (A), mørkeflygingsbevis

Presisering av skoleprogrammet for PPL (A), mørkeflygingsbevis. Mørkeflygerbevis gir sertifikatinnehaveren rettighet til å føre godkjent luftfartøy under definert nattforhold. Dette er angitt i BSL C 0-4, nattflyging; Det tidsrom solskivens midtpunkt står mer enn 6 grader under horisonten.

Sertifikat og utdanning - FAQ

Mange spørsmål om sertifikat og utdanning ? Gå til vår side med "Ofte Stilte Spørsmål/FAQ" om emnet.

Telefontid

Telefon: 75 58 50 00. Luftfartstilsynets sertifikat- og eksamensenhet har telefontid på hverdager fra 12.00 til 14.30.

Pensum og læremateriell for PPL

Oversikt over pensum, læremateriell og praktisk info for deg som skal ta PPL-eksamen

Innsending av PPL-oppgåver

Luftfartstilsynet inviterer til innsending av nye PPL-oppgåver. Ved å sende inn forslag vil du bidra til å gjøre PPL-eksamen betre.

Godkjente flyskoler i Norge

Her finner du oversikt over skoler som er godkjente som ATO (FTO). Listen er oppdatert 22. mai 2015.

Godkjente organisasjoner for utstedelse av Cabin Crew Attestation

Her finner du oversikt over organisasjoner som er godkjente for utstedelse av Cabin Crew Attestation.

Flyteknisk (Part-66) teorieksamen

Eksamen for flyteknikere skal gjennomføres i henhold til kravene i EASA Part-66, og kan gjennomføres i Part-147 godkjente skoler. Luftfartstilsynet kan av kapasitetsårsaker ikke lenger gjennomføre flytekniske eksamener. Vi oppfordrer derfor til å ta direkte kontakt med skolene i god tid, for avtale om tid og sted for gjennomføring.

Language Proficency - Testing av språkferdigheter

Det er innført krav til testing av språkferdigheter for å betjene flyradio. Luftfartstilsynet har endret hvordan dette innføres i Norge.

Rutine for utstedelse av flytelefonistsertifikat (jf. BSL C 5-2a)

Hensikten med rutinen er å informere om fremgangsmåten for å oppnå flytelefonistsertifikat og gjeldende krav for utstedelse, forlengelse og gjenutstedelse. For å få utstedt et flytelefonistsertifikat må det gjennomføres teorikurs, teoretisk prøve, praktisk prøve og språkprøve.