Ulykker og hendelser i norsk luftfart skal rapporteres til myndighetene. I Norge skjer dette i all hovedsak elektronisk gjennom rapporteringsskjemaet NF-2007, som du kan få tilgang til gjennom portalen Altinn. Bruker du dette skjemaet vil rapporteringen automatisk gå både til Luftfartstilsynet og Statens Havarikommisjon for Transport (SHT).

Enhver som eier et objekt som er å anse som luftfartshinder jf. BSL E 2-1, eller som skal igangsette oppføring, endring, flytting eller riving av et, skal før igangsetting rapportere opplysninger om luftfartshinderet på eget skjema til Statens kartverk. Skjema for rapportering finner du her.