Tildeling av registreringsbokstaver

Før et luftfartøy kan endelig eller foreløpig registreres i Norges luftfartøyregister, må det få tildelt registreringsbokstaver. Registreringsbokstaver tildeles ved henvendelse til Norges luftfartøyregister. Henvendelsen kan skje ved brev, telefon eller e-post.

Alle luftfartøy registrert i Norges luftfartøyregister har prefikset LN-. Dette viser at fartøyet er av norsk nasjonalitet. Etter prefikset følger et suffiks på tre bokstaver. Den første bokstaven i suffikset betegner i noen tilfeller luftfartøykategori. Disse bokstavene/kategoriene er:

  • LN-C__: Ballonger
  • LN-G__: Seilfly
  • LN-O__: Helikoptre
  • LN-Y__: Mikrofly  -  Register over mikrofly håndteres av Norges Luftsportforbund.

Motordrevet luftfartøy kan velge blant øvrige bokstavkombinasjoner.

Bokstavene Æ, Ø og Å kan ikke benyttes som registreringsbokstaver. På grunn av likhet med radiokallesignaler kan heller ikke følgende kombinasjoner benyttes: LN-SOS, LN-PAN og LN-XXX.

Fra 1. juli 2005 har det vært mulig å velge den bokstavkombinasjonen man ønsker som registreringsmerke.  Oversikten over ledige registreringsmerker oppdateres månedlig. Dersom flere ønsker å reservere samme registreringsmerke, gjelder prinsippet om "først til mølla".

Ønske om reservasjon av registreringsmerke sendes til e-post nlr@caa.no med følgende opplysninger:

  • Navn på den som skal registreres som eier
  • Fartøytype og serienummer
  • Eventuelt tidligere registreringsmerke i utenlandsk register
  • Kontaktinformasjon 

Norges luftfartøyregister sender bekreftelse på reservasjoner fortløpende.