Norges luftfartøyregister (NLR)

For å fly i norsk luftrom er hovedregelen at et luftfartøyfartøy skal ha gyldig norsk registreringsbevis. Kun fartøy registrert i NLR får utstedt norsk registreringsbevis. Registrering i NLR gir også rettsvern for registrerte hjemmelsforhold og heftelser.

Her finner du en oversikt over de vanligste registeroperasjonene.

1. januar og 1. juli publisereres en oversikt over alle registrerte fartøy og deres hjemmelshavere. Ellers i året legges rapport som viser endringer ut månedlig.

Registrering i Norges luftfartøyregister er gebyrbelagt. Gebyrene følger av forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet (gebyrforskriften).