Dine rettigheter

Passasjerrettigheter ved reise med fly er felles for alle land i EU/EØS. Her finner du informasjon om dine rettigheter ved innstillinger, forsinkelser, nektet ombordstigning og ved behov for assistanse. Du finner også informasjon om hvor du kan klage og en nedlastbar versjon av plakaten "Dine rettigheter", som også henger rundt om på norske flyplasser.

venterpaaflyplass4.jpg

Innstillinger
Dersom flyet ditt innstilles har du krav på å bli ivaretatt. Du har krav på:

 • forpleining
 • hotellinnkvartering der det er nødvendig
 • valg mellom refusjon eller omruting av billetten
 • standardisert erstatning på mellom 250 euro og 600 euro (avhengig av distansen du skal fly) dersom innstillingen ikke skyldes en ekstraordinær omstendighet som f.eks. været eller streik.

Forsinkelser
Dersom flyet ditt er mer enn to timer forsinket har du krav på:

 • forpleining
 • hotellinnkvartering der det er nødvendig
 • ved forsinkelse over tre timer har du krav på standadardisert kompensasjon, dersom innstillingen ikke skyldes en ekstraordinær omstendighet som f.eks. været eller streik.
 • dersom flygningen er mer enn fem timer forsinket, kan du kreve billettprisen refundert. Refusjon gis kun dersom du ikke reiser.

Nektet ombordstigning
Dersom du blir nektet ombordstigning har du krav på:

 • forpleining
 • hotellinnkvartering der det er nødvendig
 • standardisert erstatning på mellom 125 euro og 600 euro avhengig av distansen du skal fly

Ovennevnte krav bortfaller dersom den nektede ombordstigningen er selvforskyldt. (Som for eksempel på grunn av alkoholpåvirkning).

Er flyet ditt overbooket SKAL flyselskapet søke etter passasjerer som frivillig vil stå igjen. Dersom ingen melder seg frivillig kan flyselskapet nekte deg ombordstigning.

Assistanse
Bevegelseshemmede og personer med redusert mobilitet skal ikke diskrimineres. Denne passasjergruppen har krav på assistanse fra de ankommer lufthavnen de skal reise fra, til de skal forlate lufthavnen ved bestemmelsesstedet. Assistansen SKAL være kostnadsfri.

Usikker på dine rettigheter?
Flyselskapene er pålagt å informere deg om dine rettigheter som flypassasjer. Er du likevel usikker på hva du har krav på, kan det være nyttig å bruke kalkulatoren på denne siden fra Forbrukerrådet. Her gir Forbrukerrådet gode råd når det gjelder forbrukernes rettigheter ved flyreiser.

De juridiske reglene finner du i Lovadata på denne siden, da spesielt i vedlegget på siden.

 

 

Klageorgan
Transportklagenemda for fly er ditt klageorgan dersom du ikke har mottatt den hjelp, service og assistanse du har krav på i forbindelse med flyreisen din. Nemda behandler klager på flyselskap, reisebyråer, og lufthavner. Du kan klage på alle forhold som direkte knytter seg til gjennomføringen av flyreisen, for eksempel forsinkelser, kanselleringer og bortkommet eller skadet bagasje. Veiledning og elektronisk klageskjema finner du på Norsk ReiselivsForums hjemmesider.

www.flypassasjer.no
www.flypassasjer.no er et nettsted hos Luftfartstilsynet som til enhver tid vil ha oppdatert informasjon om rettigheter og regelverk som berører deg som flypassasjer.

På nettsiden kan du finne:

 • veiledning til klagebehandling
 • kontaktinfo til alle europeiske klageorgan
 • link til den felleseuropeiske listen over flyselskaper/flytyper/land som ikke har tillatelse til å fly på Europa
 • linker til relevante regelverk
 • link til EU-Kommisjonens sider om passasjerrettigheter
 • Informasjon til bevegelseshemmede passasjerer
 • OSS – Ofte stilte spørsmål