Hvilken rolle har Luftfartstilsynet i forbindelse med passasjerklager? Hvem skal jeg henvende meg til når flyreisen ikke forløper som normalt? Hva kan jeg gjøre hvis det har skjedd noe i løpet av reisen som jeg oppfatter som unormalt? 

Ved streik har du som flypassasjer flere rettigheter.

28. januar 2014 ble nytt EU-regelverk innført for sikkerhetskontrollen ved norske lufthavner. Regelverket medfører få endringer fra dagens praksis.

Luftfartstilsynet har godkjent barnebeltet "Care" og stolen "Meru" for bruk i norske fly. Barnebeltet hjelper små barn å sitte godt i eget sete, mens stolen vil være et godt hjelpemiddel  for funksjonshemmede barn, som har vanskelig for å sitte uten støtte.

Hva kan tas med i håndbagasje, hva med taxfreevarer, og hva regnes som gjenstander med farlige egenskaper?

Ikke alt flytende er forbudt å ta med seg gjennom sikkerhetskontrollen. Her kan du lese mer om dette.

Du kan ikke ta med deg hva som helst ombord i et fly. Her finner du "Ofte Stilte Spørsmål (FAQ)" om hva du kan få med deg gjennom sikkerhetskontrollen.

En rekke ting har egenskaper som ikke er forenlig med en sikker gjennomføring av flyreisen. Les mer om dette her.