Luftfartstilsynet og passasjerklager

Hvilken rolle har Luftfartstilsynet i forbindelse med passasjerklager? Hvem skal jeg henvende meg til når flyreisen ikke forløper som normalt? Hva kan jeg gjøre hvis det har skjedd noe i løpet av reisen som jeg oppfatter som unormalt? 

Passasjerrettigheter ved streik

Ved streik har du som flypassasjer flere rettigheter. Ved forsinkelser, ombooking eller kansellering kan du ha krav på kompensasjon. Her finner du mer om dine rettigheter.

Godkjente flyseler, barnebelter og barnestoler for bruk ombord på norske fly

Luftfartstilsynet har godkjent beltene "Cares" og "Crelling" og stolen "Meru" for bruk i norske fly. Beltene hjelper en å sitte godt i eget sete, mens stolen vil være et godt hjelpemiddel  for funksjonshemmede barn, som har vanskelig for å sitte uten støtte.

Forbudte gjenstander og farlig gods

Om håndbagasje, innsjekket bagasje og sikkerhetskontroll. Her finner du svar på en rekke spørsmål som ofte stilles oss i Luftfartstilsynet når det gjelder hva man kan ta med gjennom sikkerhetskontrollen som håndbagasje.

Hva er forbudt i håndbagasjen?

Det er forbudt å medbringe skytevåpen, sjokkvåpen, spisse, skarpe eller stumpe gjenstander eller verktøy som kan forårsake alvorlig skade. Regelverket inneholder en liste over forbudte gjenstander, og disse gjenstandene kan ikke medbringes.

Sikkerhetskontroll av passasjerer

Spørsmål om gjennomføring av sikkerhetskontrollen på en lufthavn, kan rettes til den enkelte lufthavnen.
 
 

Rettigheter for flyreisende med redusert mobilitet

Her finner du EU-kommisjonens guide til tolkning av hvilke rettigheter personer med redusert mobilitet har ved reise med fly.
Klikk her for guiden. (Engelskspråklig versjon - ikke ennå oversatt til norsk)

Forordning 1107/2006 om personer med redusert mobilitet sine rettigheter i forbindelse med lufttransport.
 
 

Transportklagenemnda håndterer passasjerklager

Fra og med 1. januar 2009 overtok Flyklagenemnda ansvaret for klager på både norske og utenlandske selskaper. Klager skal dermed sendes dit for behandling.

Dine rettigheter

Her finner du informasjon om det felleseuropeiske regelverket for passasjerrettigheter. Du finner også en nedlastbar versjon av plakaten "Dine rettigheter", som også henger rundt om på norske flyplasser.

Pakkereiser

Her finner du lenker og informasjon omkring pakkereiser.

Luftfartsselskaper med driftsforbud i EU

EU-kommisjonen publiserer jevnlig en liste med flyselskaper med driftsforbud i EU. Det betyr som hovedregel at selskapet eller landet ikke kan dokumentere et tilfredsstillende sikkerhetsnivå som minst er på høyde med det europeiske.

Forbudte gjenstander ombord i luftfartøy

I denne artikkelen finner du en oversikt over det du ikke kan ta med inn i sikkerhetsbegrensede områder eller i din håndbagasje. Du vil også finne en liste over gjenstander som er forbudt i innsjekket bagasje.