VFR-guiden for 2017

2017_VFRforside.jpg

VFR-guiden for 2017 er klar, og kan lastast ned i pdf. VFR-guiden gjev allmennflygarar oversikt over nokre av dei viktigaste omsyna som må takast når ein ferdast innanfor norsk område.
 

Heftet er laga for å gje pilotar innspel i planlegging og gjennomføring av flyturar i norsk luftrom.