Siden er flyttet

Luftfartstilsynet vedtok 30. november 2015 ny forskrift om luftfartøy som ikke har fører ombord. Forskriften trer i kraft 1. januar 2016. Forskriften regulerer både privatflyging med modellfly og flyging med luftfartøy som ikke har fører om bord. All informasjon om dette emnet finner du nå på siden: http://www.luftfartstilsynet.no/selvbetjening/allmennfly/Droner