Fotografering fra lufta

Luftfartstilsynet har mottatt en rekke henvendelser den siste tiden og ønsker derfor å klargjøre: Mange private har de siste årene kjøpt seg modellfly og droner. Hvis man tar bilder eller film fra disse til privat bruk, trenger man ingen tillatelse fra Luftfartstilsynet.

Aktivitetsrapportering - RPAS

Rapportering av virksomheten er en forutsetning for å opprettholde rettigheten til å fly RPAS, dette følger av vilkårene i den tillatelsen du har fått. Tidligere måtte rapporteringen skje hvert kvartal, men nå innføres årlig rapportering for RPAS.

Bruk av ubemannede luftfartøy i Norge

Luftfartstilsynet har utarbeidet ny AIC om bruk av ubemannede luftfartøy. I denne AIC`en får du informasjon om hvilke krav som per i dag stilles for å få tillatelse til å bruke ubemannede luftfartøy i Norge og på Svalbard.

Risikoanalyse

Her finner du en veileder som kan brukes for å utarbeide risikoanalyser.

Behandlingstid på RPAS-søknader

Behandlingstiden på RPAS-søknader er for tiden på 8-10 uker.

Oversikt over RPAS operatører

 

 

Lurer du på noe?

Gå til vår side med ofte stilte spørsmål om RPAS.

Forenklet mal for RPAS operasjonsmanual (OM), fartøy inntil 2 kg

For å gjøre det enklere for operatører av mindre ubemannede luftfartøy har Luftfartstilsynet utarbeidet en forenklet mal for håndbok. Denne gjelder kun for de operatører som kun flyr visuelt og med fartøy inntil 2 kg.

Mal for RPAS operasjonsmanual (OM)

Her finner du malen for RPAS operasjonsmanual (OM). Malen er lagt ut i norsk og engelsk versjon.

Godkjenning som RPAS-operatør

Søknadskjema for godkjenning som RPAS- operatør

RPAS – Safety improvement report

This template is best suited for reporting an incident, a hazard or safety concern you may have that is not covered by the official mandatory reporting scheme, or directly linked to a specific event. This may be used by any person or organisation, either within or outside the RPAS community, in commercial or non-commercial aviation.