Ubemannede luftfartøy - RPAS (droner)

Har du drone? Trenger du operatørtillatelse?

Her vil du finne informasjon om følgende tema:

  • Regelverk for ubemannet luftfart
  • Regler for modellflyging
  • Internasjonalt regelverk for RPAS
  • Operatørtillateslse for kommersiell- eller nytteflyging
  • Fotografering fra lufta

Nytt regelverk for ubemannet luftfart/RPAS

I løpet av 2015/2016 vil det komme en ny forskrift om bruk av RPAS fra Luftfartstilsynet. Inntil da er området regulert etter luftfartsloven. I luftfartsloven er det ikke tatt høyde for denne aktivitetens egenart, og derfor kan i praksis mange av bestemmelsene ikke brukes.

Det er utgitt en AIC som gir noen retningslinjer for hvordan ubemannet luftfart/RPAS skal foregå i Norge. Her finner du AIC - N 14/13 Bruk av ubemannede luftfartøy i Norge.

Regler for modellflyging

Hvis du bruker dronen utelukkende til rekreasjon, sport eller konkurranse, kan du følge regler som gjelder modellflyging.

Modellflyging er foreløpig ikke regulert etter annet enn vanlige forsiktighetsregler, eventuelt straffeloven, men Luftfartstilsynet er gitt hjemmel til å regulere modellflyging etter Luftfartslovens § 15-1, andre ledd. En slik regulering er ventet å komme i løpet av noen få år.

For informasjon om modellflyging, se også:

Internasjonalt regelverk for RPAS

En ny manual for ubemannet luftfart/RPAS kommer om kort tid fra ICAO.

I Europa ligger regelverket for RPAS med avgangsvekt under 150 kg hos den enkelte nasjon, mens EASA har ansvaret for de som er over 150 kg. Foreløpig er ikke andre vektgrenser angitt. EASA har satt igang arbeidet med regelverk for RPAS, men dette er ikke fullført.

Flyforbud over folk med ubemannede fartøy/RPAS

Det er ikke lov til å fly over folk med mindre du har samtykke fra alle personene dronen skal fly over. Som RPAS-operatør må du også ha godkjenning til denne typen operasjoner.

Du som operatøren skal da informere personene om hvilken type flyging dette dreier seg om, hva som skal gjøres, farene forbundet med å stå under fartøyet og samtidig gi informasjon om hvordan de skal oppføre seg dersom det allikevel går galt.

For større folkemengder, konserter, idrettsarrangementer og lignende er det ikke gitt åpning for slik overflyginging.

Tillatelse til å operere kommersielt eller drive nytteflyging med ubemannet luftfartøy/RPAS

Alle typer kommersiell- eller nytteflyging med ubemannet luftfartøy krever operativ tillatelse/RPAS-tillatelse. Kravet står i § 8-8 i Luftfartsloven.

Vi har to maler til hva den operative dokumentasjonen som følger med søknaden skal inneholde:

Det er viktig at du leser innledningen i malen nøye før du setter i gang. Malene er laget slik at de skal gi informasjon, tips og råd nok til å kunne passe alle typer RPAS-operasjoner, mens den ferdige operasjonsmanualen skal være proporsjonal med de operasjonene som den enkelte operatør skal utføre..

En RPAS operasjonstillatelse for vanlige VLOS*-operasjoner (Visiual Line of Sight) gjelder for inntil to år av gangen. Enkeltoppdrag eller spesielle oppdrag kan få en tidsbegrenset tillatelse som passer med omfanget av aktiviteten.

Du kan også kontakte UAS Norway, interesseorganisasjonen for ubemannet luftfart i Norge. [lenk til sidene - får nye sider, sjekk URL - uaanorway.no]

Fotografering fra lufta

Du trenger ingen tillatelse fra Luftfartstilsynet for å ta bilder eller film til privat bruk.

Hvis du skal bruke dronen til å fotografere i “ervervsmessig sammenheng”, det vil si til næring eller nytte, så må du ha en operatørtillatelse fra Luftfartstilsynet.

Du må også ha operatørtillatelse fra Luftfartstilsynet for å drive såkalt nytteflyging, for eksempel å ta bilder til bruk i egen næringsvirksomhet uten at du direkte har inntekt knyttet til bildene. Eksempler på dette kan være eiendomsmeglere som tar bilder til boligannonser eller et selskap som bruker droner for å ta bilder til nettsidene sine. De må også søke om operatørtillatelse før de kan ta slike bilder.

Du trenger ikke tillatelse fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet så lenge modellflyet eller RPAS-en er innen synsrekkevidde og flyr utenfor restriksjonsområdet. Mer informasjon finner du på Nasjonal sikkerhetsmyndighet sine nettsider.

Personvernprinsippene og personopplysningsloven gjelder også for dronefotografering.

Se filmene - ta testen!

Vi i Luftfartstilsynet ønsker å gi deg gode tips og råd, samt om å informere deg om hvilke forpliktelser du har som dronepilot.

Aktivitetsrapportering - RPAS

Rapportering av virksomheten er en forutsetning for å opprettholde rettigheten til å fly RPAS, dette følger av vilkårene i den tillatelsen du har fått.

Betegnelser for ubemannet luftfart

Formelt bruker vi begrepet ubemannet luftfart, men på folkemunne er drone vanligere. Det finnes også andre forkortelser som benyttes både i Norge og internasjonalt:

Begreper brukt i ubemannet luftfart

Vi har listet noen forklaringer og definisjoner på begreper som ofte blir brukt i regelverk for ubemannet luftfart.

Risikoanalyse

Veileder for å utarbeide risikoanalyser

Behandlingstid på RPAS-søknader

Behandlingstiden på RPAS-søknader er for tiden på 15-20 uker.

Oversikt over RPAS operatører

 

Lurer du på noe?

Gå til vår side med ofte stilte spørsmål om RPAS.

Henter inn personopplysninger fra RPAS operatører

For å sikre at vi har korrekt informasjon om organisasjonen vil vi hente inn personopplysninger fra operatørene. Vi setter stor pris på om dere hjelper oss med å informere interesse- og kundegruppen deres!  Har dere spørsmål rundt dette - ta kontakt for mer informasjon. 

 Bente-Heggedal-til-nett.jpeg

Bente.Heggedal@caa.no

 vitaliy_slettevoll.png

Vitaliy.Slettevoll@caa.no

Overgangsordning for godkjenning av RPAS operatørtillatelse 10. oktober 2015 - 1. januar 2016

Lang saksbehandlingstid og stor pågang fører til at søknader om operatørtillatelser for RPAS som kommer inn etter 15. oktober 2015 blir behandlet etter ny forskrift. Forskrift for ubemannede luftfartøy (RPAS) «Forskrift om luftfartøy uten fører om bord mv» vil trolig være på plass 1. januar 2016.

Forenklet mal for RPAS operasjonsmanual (OM), fartøy inntil 2 kg

For å gjøre det enklere for operatører av mindre ubemannede luftfartøy har Luftfartstilsynet utarbeidet en forenklet mal for håndbok.

Mal for RPAS operasjonsmanual (OM)

Her finner du malen for RPAS operasjonsmanual (OM). Malen er lagt ut i norsk og engelsk versjon.

Godkjenning som RPAS-operatør

Søknadskjema for godkjenning som RPAS- operatør