Luftfartstilsynet har utarbeidet ny AIC om bruk av ubemannede luftfartøy. I denne AIC`en får du informasjon om hvilke krav som per i dag stilles for å få tillatelse til å bruke ubemannede luftfartøy i Norge og på Svalbard.

Rapportering av virksomheten er en forutsetning for å opprettholde rettigheten til å fly RPAS, dette følger av vilkårene i den tillatelsen du har fått. Tidligere måtte rapporteringen skje hvert kvartal, men nå innføres årlig rapportering for RPAS.

Luftfartstilsynet presenterte status for det pågående arbeidet med nasjonal forskrift for bruk av ubemannede luftfartøy i Norge

Luftfartstilsynet deltar i ICAOs arbeid med å lage standarder og anbefalinger for flyging med ubemannede luftfartøy i sivilt luftrom.

Lederen av Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid, stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (A), besøkte Luftfartstilsynet fredag 10. januar.