Propeller

Norske luftdyktighetspåbud for propeller - Tidsperioden 1946-2004