Norske luftdyktighetspåbud på nett

Samtlige luftdyktighetspåbud fra 1946 frem til 2004 er nå tilgjengelig på Luftfartstilsynets nettsider.

Utenlandske luftdyktighetspåbud

Frem til implementering av felleseuropeisk regelverk vil hvert enkelt land utstede nasjonale luftdyktighetspåbud. Dersom luftfartøyet har blitt importert til Norge er det derfor en mulighet for at alle AD notes ikke er fullført i henhold til fabrikantens spesifikasjoner. På denne siden finner du en oversikt på luftdyktighetspåbud utstedt i andre land. Listen oppdateres fortløpende.