Rapport om allmennflyging og luftsport i Norge

Rapporten “Luftsportsmiljøet i Norge: Omfang, utfordringer og samfunnsnytte” ble skrevet i 2011 av Transportøkonomisk institutt på vegne av Samferdselsdepartementet. Luftfartstilsynet har sammen med aktører i samfunnet bidratt med informasjon

Bakgrunn for rapporten er Samferdselsdepartementets “Strategi for norsk luftfart” fra 2008, og rapporten var den første kartlegginger av allmennflyging i Norge.

Rapporten ser på luftsportsmiljøet i Norge og er del av Samferdselsdepartementets arbeid for å belyse allmennflygingen i Norge.

Arbeidet består av tre deler:

  1. kartlegging av luftsportsaktivitetene i Norge
  2. luftsportsmiljøets utfordringer med regulering og sikkerhet, tilgang på infrastruktur, miljøkonsekvenser og økonomiske rammebetingelser
  3. samfunnsnytte i luftsporten

Rapporten gir oss en god oversikt over luftsport- og allmennflysegmentet i Norge, og vil være et godt hjelpemiddel for videre sikkerhetsarbeid.

Se også Samferdselsdepartementets pressemelding fra ferdigstillingen av rapporten.