Prosjektstatus: Veikart for allmennflyging i Europa

Foto: Thomas Hytten

Allmennflyging har høy prioritet hos EASA og i EU-kommisjonen. Det er nå opprettet et prosjekt med mål om å skape bedre vilkår og enklere og mer proporsjonale regler for dette segmentet, samtidig som vi beholder et tilstrekkelig sikkerhetsnivå.

Vi ønsker også å legge til rette for vekst og utvikling for produksjon av luftfartøy, teknologi og enklere regler for trening og vedlikehold i dette prosjektet. Vi ser også nærmere på tiltak som ikke er regelverksbasert, for eksempel promotering av sikkerhetskultur og utarbeidelse av tematiske sikkerhetsbrosjyrer. 

Prosjektet drives primært av EASA, men både representanter fra industrien og myndighetene bidrar som prosjektmedlemmer og tar oppgavene i prosjektet videre. Luftfartstilsynet har vært representert siden oppstarten.

Prosjektet består av tre hoveddeler:  Anneks 1, anneks 2 og en prosjektoversikt med forslag til endringer.

Per juni 2015 kan vi anslå at 64% av planlagte oppgaver er gjennomført. Prosjektplanen er satt frem til midten av 2018. Se oversikt på aktiviteter og milepæler på EASAs nettsider og prosjektstatus (vedlegg).

Prosjektet har seks satsningsområder:

  1. IFR flyging - Enklere tilgang til denne type flyging for å bidra til økt sikkerhet.
  2. Trening – Enklere system og tilrettelegging for gjennomføring av trening utenfor godkjent organisasjon (ATO)
  3. Part M «light» - Etablering av et mer proporsjonalt rammeverk for vedlikehold og tekniske sertifikat.
  4. Teknologi – Fortsette utviklingen av en egen standard for sertifisering, CS-STAN. Dette skal gjøre det enklere  å introdusere ny teknologi.
  5. Enklere sertifisering – Enklere sertifisering av sportsfly (LSA) og tilrettelegging med maler, dokumenter og gjennomføring av «workshops» med industrien
  6. Industristandard – Oppdatering sertifiseringsstandard for lette luftfartøy –CS-23/Part-23. Satse på etablerte standarder som ASTM og ASD

Prosjektet bygger på sikkerhetsstrategien for allmennflyging i Europa som ble utarbeidet i 2012. Vi jobber nå med et tilsvarende nasjonalt dokument for å etablere en nasjonal policy for allmennfly- og luftsportsegmentet. Denne er tuftet på de samme prinsippene som prosjektet.