8.33 kHz kanalseperasjon kommer

I dag er frekvensene som benyttes til kommunikasjon i luftfarten separert med 25 kHz. Grunnet stadig økende behov for nye frekvenser begynner antall frekvenser med dagens separasjon å bli oppbrukt.

EUROCONTROL har utarbeidet et forslag til Implementing Rule (IR) om VHF radio med 8.33 kHz kanalseparasjon gjeldene for alle høyder, som erstatning for forordning (EF) 1265/2007, der det ble krevd innført kun i sektorer med minste flyhøyde over FL195. Det fremgår av forslaget at kravet skal være gjeldene for alle flymaskiner og håndholdte radiosett fra 1. januar 2018. I tillegg, ved oppgradering av radioutstyr fra 12 måneder etter at IR’en er vedtatt, så skal dette ha mulighet for 8.33 kHz kanalseparasjon.

Luftfartstilsynet er kjent med at enkelte leverandører fremdeles leverer utstyr med kun 25 kHz kanalseperasjon. Dette betyr at dette er utstyr som angivelig må byttes allerede i 2018, dersom forordningen trer i kraft som foreslått. IR’en stiller forøvrig også krav til at leverandører av radioutstyr senest 12 måneder etter at den trår i kraft, kun skal levere utstyr med mulighet for 8.33 kHz kanalseparasjon.

På bakgrunn av dette ønsker vi å oppfordre kjøpere av radioutstyr som skal brukes i forbindelse med luftfart å være spesielt oppmerksomme på hva slags kanalseparasjon som leveres.