Nasjonal oppfølging av tiltak mot luftromskrenkelser

European Action Plan for Airspace Infringement Risk Reduction omfatter mange tilrådinger og tiltak for å skape barrierer mot luftromskrenkelser, som er et tiltakende problem og et flysikkerhetsmessig fokusområde både nasjonalt og internasjonalt.

Nasjonal oppfølging av European Action Plan for Airspace Infringement Risk Reduction, EAP AI


European Action Plan for Airspace Infringement Risk Reduction, EAP AI, ble godkjent av EUROCONTROL Provisional Council 1. desember 2009. Dette planverket omfatter mange tilrådinger og tiltak for å skape barrierer mot luftromskrenkelser, som er et tiltakende problem og et flysikkerhetsmessig fokusområde både nasjonalt og internasjonalt.


Det vises til følgende utdrag fra EAP AI, Statement of Commitment:

  • the effective design and management of airspace, and associated procedures for the use of airspace are critical to aviation safety
  • all organisations are committed to enhancing flight safety by promoting the implementation of safety improvement actions in line with the recommendations of the Action Plan
  • improving the safety of European airspace will require the collaborative effort of all parties concerned – national authorities, airspace user organisations, service providers and military
 
  • it is important to ensure that cost considerations do not have priority over safety
 
  • EAP AI aims to achieve the right balance between positive encouragement and regulatory enforcement, which is of particular importance for the development of GA in Europe


Noen av oppfølgingspunktene har umiddelbar iverksettelsesdato, og de resterende har frist ett til to år fram i tid.

Luftfartstilsynet har allerede startet et initiativ for oppfølging av de ulike anbefalingene i EAP AI.


Vedlagt er hele planen i pdf-format.