Unngå luftromskrenkninger

I løpet av våren 2007 har det skjedd en kraftig økning i antall krenkelser av luftrom, Airspace Infringement. En luftromskrenkelse er når et luftfartøy flyr inn i publisert luftrom (kontrollert eller TIA/TIZ) uten klarering og/eller uten å være kontakt med ansvarlig LTT-enhet.

NLF, Luftfartstilsynet og Avinor ønsker derfor å gi noen råd til flygende personell for å unngå denne type hendelser.

 • Planlegg flygingen din og send en reiseplan (FPL). (Levert reiseplan sikrer også alarmtjeneste, så du må huske å melde ankomst dersom du lander på en flyplass uten lufttrafikktjeneste).
  Les NOTAM. Flyr du VFR må du sjekke været for hele strekningen slik at du ikke tvinges ufrivillig inn i kontrollert luftrom på grunn av dårlig vær.Husk at UTC ikke er det samme som lokaltid.
  UTC kl 1200 er det samme som kl 1400 norsk sommertid.
 • Kontrollér kartene dine og forsikre deg om at de er oppdaterte med korrekte luftromsgrenser.
 • Du kan ikke alltid regne med å få fly gjennom kontrollert luftrom. Det er derfor viktig å beregne tid og drivstoff til å fly rundt kontrollert luftrom.
 • Ta kontakt med lufttrafikktjenesten (LTT), selv i ikke-kontrollert luftrom.
 • Dersom du ønsker å gjennomfly kontrollert luftrom, tenk gjennom hva du skal si på forhånd, bruk standard fraseologi og kall opp i god tid. Ca 5 minutter eller 10 NM før luftromsgrensen kan være en grei tommelfingerregel. Da vil du kjøpe deg selv litt planleggingstid, og gi flygelederen tid til planlegging.
 • Fraseologi/frasen ”STAND BY” betyr at flygeleder/AFIS-fullmektig er opptatt, men kaller deg opp så snart som mulig.
 • Har du ikke blitt tildelt en transponderkode, sett på transponderen og squawk 7000C.
  Er du i kontakt med LTT vil du ofte få tildelt en egen transponderkode og du vil da bli synlig på radaren dersom du er innenfor dekningsområdet.
 • En mottatt transponderkode er ikke det samme som en klarering til å fly gjennom kontrollert luftrom. Er du i tvil om du har fått klarering eller ikke, be om en bekreftelse på dette fra LTT.
 • Dersom du har behov for å fravike din klarering for å fortsette klar av skyer, gi beskjed til LTT så tidlig som mulig.

For å kunne redusere denne type hendelser er det viktig med samarbeid på tvers av tjenestegrenene. Avinor vil også gå ut med informasjon til sine ansatte om radiokultur og fokus på samarbeid, for å redusere dette problemet.

Kontaktpersoner:

NLF/motorflyseksjonen: Steinar Østby
NLF/mikroflyseksjonen: Tom Bjerke
Luftfartstilsynet: Thomas Hytten, mob 982 61 796
Avinor: Tom-Ingar Bjørndal, mob 468 88 048