Oversikt oppvisningsevaluatorer

For å få utstedt oppvisningstillatelse kreves det gjennomført opplæringsprogram og anbefaling fra evaluator. Oversikt over tilgjengelige evaluatorer finner du her.

Forskrift om flygeoppvisning (BSL D 4-3) regulerer gjennomføring av flygeoppvisning i Norge. Forskriften ble revidert 1. mai 2015 og kravene til utøver og evaluator er nå formalisert.

Evaluator skal ha lang, relevant erfaring og ha høyt kunnskapsnivå innenfor akroflyging og oppvisningsflyging. Vedkommende skal selv ha eller ha hatt gyldig dispensasjon fra krav om minstehøyder eller oppvisningstillatelse med rett til å utføre aktuell flyging ned til laveste minstehøyde. Det vil si lavest 200 fot for akro, demonstrasjon og formasjonsflyging samt 50 fot ved rettlinjet forbiflyging.

Evaluator kan anbefale kandidater for utstedelse av oppvisningstillatelse. Ved slik anbefaling skal han/henne påse at kandidaten har de ferdigheter, holdninger, kunnskaper og gyldige rettigheter til å utøve aktuelt flyprogram.

Per 26. mai 2015 er følgende evaluatorer akseptert av Luftfartstilsynet:

Motorfly

 • Rolf Meum
 • Knut Lande
 • Ivar Dyrdal
 • Thore Thoresen
 • Lars Næss
 • Per G. Strømmen
 • Håvard Nærø Iversen

Helikopter

 • Thijs Kroondijk
 • Knut Lande
 • Kåre Jan Johansen

Seilfly

 • Steinar Øksenholt
 • Egil Roland

Paramotor

 • Arne Håkon Hillestad