Driftsbestemmelser for privatflyging i Norge

Fra 28. oktober 2014 gjelder felleseuropeisk driftsforskrift for privatflyging i Norge. Denne heter Part NCO og omfatter kun luftfartøy definert som enkle. På denne siden finner du informasjon om hvilke endringer av operative driftskrav dette medfører.

EASA har utgitt et nytt regelverk for privatflyging med fly, helikopter, ballong og seilfly og som har standard EASA luftdyktighetsbevis. Dette regelverket har i Norge fått navnet Bestemmelser for Sivil Luftfart D 1-1 Forskrift om luftfartsoperasjoner.

Regelverket fra EASA er utgitt som forordning (EU) nr. 800/2013 Vedlegg VII Part NCO (Annex VII Part NCO) IKKE-KOMMERSIELL LUFTFARTSVIRKSOMHET MED IKKE-KOMPLEKSE MOTORDREVNE LUFTFARTØYER ("non-commercial operations of other-than-complex motor-powered aircraft").

Du finner aktuelle forordninger som vedlegg til BSL D 1-1 som er tilgjengelig i lovdata.I tillegg er en samling (konsolidert versjon) av regelverket tilgjengelig her.

 

 

E-kurs Part NCO

Det er utarbeidet et elektronisk kurs hvor du kan få en innføring i hvilke endringer overgangen til nytt regelverk innebærer.

Dersom du vil se innholdet på iPad må du laste ned en gratis applikasjon fra Articulate.

Veileder for Part NCO

Det er utarbeidet en veileder som har samlet alt av gjeldene regler og veiledningsmateriale for Part NCO. Dette dokumentet er utarbeidet for å gi en rask samlet oversikt på innholdet i NCO. Forskriftens innhold og konkrete regler er tilgjengelig i Lovdata og på hjemmesiden til EASA.

Veilederen vil være tilgjengelig til endelig versjon foreligger fra EASA. Klikk her for å åpne veilederen.

Symbolforklaring i veilederen:

Regel 
AMC  
GM 

 

Gjeldene versjon er revidert per 28. oktober 2014.

Quiz

Lyst til å teste kunnskapene om ny driftsforskrift. Ta denne testen på 20 spørsmål. Du kan også skrive ut prøveresultatet dersom du består med minimum 75%. Ingen personopplysninger eller resultat lagres.

Tilbakemelding

Ønsker du å gi en tilbakemelding på driftsforskriften for privatflyging i Norge? Klikk her for å sende dine kommentarer per e-post!