AIR OPS – Samlet utgave av operative driftsbestemmelser

European Aviation Safety Agency har gitt ut et dokument som er en samlet utgave av felleseuropeiske operative driftsbestemmelser, beskrevet som "easy to read". Dette dokumentet består av regler (IR), veiledningsmateriale (GM) og akseptable samsvarskriterier (AMC) som tilhører felleseuropeisk forordning nummer 965/2012.

Dokumentet er utarbeidet av EASA for å gi brukere av regelverket enklere tilgang og bedre oversikt over bestemmelsene. Det er viktig å merke seg at dokumentet ikke er den offisielle juridiske versjonen av regelverket. Dette presiseres i klausulen om ansvarsfraskrivelse. Denne versjonen oppdateres ikke hver gang det gjøres en endring av regelverkene. De offisielle versjonene av regelverket er de som er vedlagt implementeringsforskriftene i Lovdata.

Husk at disse reglene gjelder kun for luftfartøy som opereres etter EASAs europeiske regler. Luftfartøy som er unntatt (anneks II-luftfartøy) må forholde seg til nasjonale regler per dags dato.


Sammenslått versjon av regelverket er tilgjengelig på hjemmesiden til EASA og kan laste ned her.