Bruk av modellfly

Luftfartsloven skiller mellom "luftfartøy som ikke har fører om bord" og "innretninger som er bestemt til å bevege seg i luften, men som ikke kan anses som luftfartøyer". Det må altså skilles mellom RPAS og modellfly, da modellfly ikke defineres som luftfartøy.

Flyoppvisning i Norge

Luftfartstilsynet har i samarbeid med Norges Luftsportforbund utarbeidet en et flygeblad som forteller litt om hvordan arbeidet med oppvisningsflyging foregår i Norge.

Deling av kostnader for privatflyging

Deling av kostnader mellom privatpersoner for sleping av seilfly, slipp av fallskjermhoppere, konkurranse og introduksjonsflyging som utføres privat.

Ny driftsforskrift for privatflyging i Norge

Fra 28. oktober 2014 gjelder felleseuropeisk driftsforskrift for privatflyging i Norge. Denne heter Part NCO og omfatter kun luftfartøy definert som enkle. På denne siden finner du informasjon om hvilke endringer av operative driftskrav dette medfører.

Deling av kostnader for privatflyging - veiledning

I utgangspunktet er all flyging det betales for kommersiell flyging. I det nye regelverket gjør vi unntak for deling av kostnader og for sleping av seilfly, slipp av fallskjermhoppere, konkurranse og introduksjonsflyging som utføres privat.

Slipp av friballong med last

For å slippe ballong med nyttelast kreves det Hvis du planlegger å slippe ballong med kamera eller andre typer sensorer er det viktig å utføre slippet på en måte som ikke utsetter andre personer eller brukere av luftrommet for fare.

Prosjektstatus: Veikart for allmennflyging i Europa

Allmennflyging har høy prioritet hos EASA og i EU-kommisjonen. Det er nå opprettet et prosjekt med mål om å skape bedre vilkår og enklere og mer proporsjonale regler for dette segmentet, samtidig som vi beholder et tilstrekkelig sikkerhetsnivå.