Betre vilkår for allmennflyging

Luftfartstilsynet ønsker å legge betre til rette for utvikling og økt tryggleik av allmennflyging. Derfor arbeider vi for ei forenkla regulering av dette segmentet av norsk luftfart.

Ny driftsforskrift for privatflyging i Norge

Fra 28. oktober 2014 gjelder felleseuropeisk driftsforskrift for privatflyging i Norge. Denne heter Part NCO og omfatter kun luftfartøy definert som enkle. På denne siden finner du informasjon om hvilke endringer av operative driftskrav dette medfører.

Bruk av modellfly

Luftfartsloven skiller mellom "luftfartøy som ikke har fører om bord" og "innretninger som er bestemt til å bevege seg i luften, men som ikke kan anses som luftfartøyer". Det må altså skilles mellom RPAS og modellfly, da modellfly ikke defineres som luftfartøy.

Flyoppvisning i Norge

Luftfartstilsynet har i samarbeid med Norges Luftsportforbund utarbeidet et flygeblad som forteller litt om hvordan arbeidet med oppvisningsflyging foregår i Norge.

Vinterflyging i Norge

Her finner du Luftfartstilsynets mest oppdaterte informasjonshefte om vinteroperasjoner for privatflygere som flyr VFR.