Bruk av modellfly

Luftfartsloven skiller mellom "luftfartøy som ikke har fører om bord" og "innretninger som er bestemt til å bevege seg i luften, men som ikke kan anses som luftfartøyer". Det må altså skilles mellom RPAS og modellfly, da modellfly ikke defineres som luftfartøy.

Mot en lettere tilgang til instrumentrettigheter for allmennflymiljøet

Driver du med allmennflyging? EASA vil ha din mening om instrumentrettigheter.

Flyoppvisning i Norge

Luftfartstilsynet har i samarbeid med Norges Luftsportforbund utarbeidet en et flygeblad som forteller litt om hvordan arbeidet med oppvisningsflyging foregår i Norge.

Deling av kostnader for privatflyging

Deling av kostnader mellom privatpersoner for sleping av seilfly, slipp av fallskjermhoppere, konkurranse og introduksjonsflyging som utføres privat.

Ny driftsforskrift for privatflyging i Norge

Fra 28. oktober 2014 gjelder felleseuropeisk driftsforskrift for privatflyging i Norge. Denne heter Part NCO og omfatter kun luftfartøy definert som enkle. På denne siden finner du informasjon om hvilke endringer av operative driftskrav dette medfører.

Deling av kostnader for privatflyging - veiledning

I utgangspunktet er all flyging det betales for kommersiell flyging. I det nye regelverket gjør vi unntak for deling av kostnader og for sleping av seilfly, slipp av fallskjermhoppere, konkurranse og introduksjonsflyging som utføres privat.

Slipp av friballong med last

For å slippe ballong med nyttelast kreves det Hvis du planlegger å slippe ballong med kamera eller andre typer sensorer er det viktig å utføre slippet på en måte som ikke utsetter andre personer eller brukere av luftrommet for fare.

Prosjektstatus: Veikart for allmennflyging i Europa

Allmennflyging har høy prioritet hos EASA og i EU-kommisjonen. Det er nå opprettet et prosjekt med mål om å skape bedre vilkår og enklere og mer proporsjonale regler for dette segmentet, samtidig som vi beholder et tilstrekkelig sikkerhetsnivå.