VFR-guiden for 2014 er klar, og kan lastast ned i pdf-format. VFR-guiden gjev allmennflygarar oversikt over nokre av dei viktigaste omsyna som må takast når ein ferdast innanfor norsk område.

Det gjennomføres for tiden betydelig endringer av regelverk som har betydning for skole og privatflyging i Norge. Luftfartstilsynet tilbyr derfor å avholde lokale informasjonsmøter hvor det er anledning til å møte våre medarbeidere og ikke minst stille spørsmål dersom det er noe du eller dere lurer på.

Den 7. april 2010 fløy et luftfartøy tilhørende Tromsø Flyklubb lavt over Kåfjorddalen og fløy inn i en taubane, og ble påført skader som kunne ha resultert i en fatal ulykke. For å forebygge lignende ulykker vil Luftfartstilsynet fokusere på utfordringene knyttet til luftspenn og VFR-flyging.

Ulykkeskategorier som vises for den samme inndelingen av typer luftfart, er en sortering av de samme ulykkene som ligger til grunn for ulykkesratene. Kategoriene er forskjellige typer flyulykker som kan ha svært forskjellige årsaker og skadepotensial