Sertifiserte tjenesteytere

Her finner du oversikt over tjenesteytere som er sertifisert etter BSL G 1-1: Forskrift om etablering av et felles europeisk luftrom og BSL G 2-2: Forskrift om felles krav for yting av flysikringstjenester.

Avinor AS: Flygeinformasjonstjeneste (AFIS), flynavigasjonstjeneste (FNT), Met observasjonstjeneste og kunngjøringstjeneste (AIS)

Avinor Flysikring AS: Flygekontrolltjeneste (ATC), flynavigasjonstjeneste (FNT), Met observasjonstjeneste og kunngjøringstjeneste (AIS). Avinor Flysikring AS er i tillegg sertifisert som Treningsorganisasjon iht Reg. (EU) 2015/340

Svalbard Lufthavn AS: Flygeinformasjonstjeneste (AFIS) og Met observasjonstjeneste

Notodden lufthavn: Flygeinformasjonstjeneste (AFIS) og Met observasjonstjeneste ,

Sunnhordland Lufthavn AS: Flygeinformasjonstjeneste (AFIS)  og Met observasjonstjeneste

Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS: Flygeinformasjonstjeneste (AFIS)  og Met observasjonstjeneste,

Kings Bay AS: Flygeinformasjonstjeneste (AFIS) og Met observasjonstjeneste,

ConocoPhillips AS: Flygeinformasjonstjeneste (HFIS)  og Met observasjonstjeneste og FNT,

Statoil AS: Flygeinformasjonstjeneste (AFIS) og Met observasjonstjeneste og FNT,

Meteorologisk Institutt (Met.no): Flyværtjeneste, varsling og observasjonstjeneste.

StormGeo AS: Flyværtjeneste, varslingstjeneste


Tjenesteytere som er utpekt av Samferdselsdepartementet til å yte lufttrafikktjeneste i luftrom som Norge har ansvar for:

Avinor AS

Avinor Flysikring AS

Notodden lufthavn AS

Sunnhordland Lufthavn AS

ConocoPhillips AS

Statoil AS

Meteorologisk Institutt er utpekt til å yte flyværtjeneste i luftrom som Norge har ansvar for.