NOTEX 2014/2:

Nye skjema for instruktører og kontrollanter

Det vises til AIC-N 03/14 18 FEB

De nye skjemaene som er produsert er:

NF-1046E-3a Assessment of Competence FI
NF-1101E Assessment of Competence SFI TRI
NF-1045 Assessment of Competence and Application form for Examiner certificates
Tidligere NF-1033 samt NF-1045 er slått sammen til et skjema

NF-1045 finner du under ”Skjema” og ”Examiner”

Vi ber vennligst om at skjemaer som ligger på Luftfartstilsynets hjemmesider benyttes.
Ved dette sikres at oppdatert skjema brukes.

Sven Vidar Bottolvs
Kontrollantinspektør