NOTEX 2013/2:

Krav om oppfriskningstrening ved fornyelse av IR rettighet, Klasse og Typerettigheter.

Ved fornyelse av IR rettighet kreves det dokumentasjon på utført oppfriskningstrening i henhold til FCL.625 IR(c)(d) og AMC1 FCL.625(c) for IR.

Ved fornyelse av Klasse og Typerettighet kreves det dokumentasjon på utført oppfriskningstrening i henhold til FCL.740(b)(1)(2) og AMC1 FCL.740(b)(1)

ATO

Fornyelse av de over nevnte rettigheter skal utføres i regi av ATO. (FCL.625 IR(c)(1) / FCL.740(b)(1). ATO skal utarbeide dokumentasjon som reflekter oppfriskningstreningen.

Retningslinjer i henhold til IR fornyelse:

 • Søkerens erfaring.
  For å avgjøre dette skal ATO evaluere pilotens loggbok, og hvis nødvendig gjøre en prøve i en FSTD
 • Tid som er gått fra utløpsdatoen på rettigheten.
  Tiden som er gått siden utgangen av validitetsperioden for rettigheten. Mengden av trening som er nødvendig for å oppnå ønsket nivå av ferdighet skal økes basert på utgått tid. I noen tilfeller, etter evaluering av piloten, og når den utgåtte tiden er begrenset (mindre enn 3 måneder), kan ATO bestemme at ingen oppfriskningstrening er nødvendig.  

  Følgende kan brukes som veiledning:
  1. Utgått for en periode kortere enn 3 måneder:
   ingen tilleggskrav.
  2. Utgått for en periode på mer enn 3 måneder men mindre enn 1 år:
   minimum et treningspass.
  3. Utgått for en periode mer enn 1 år men mindre en 7 år:
   minimum tre treningspass.
  4. Utgått for en periode på mer enn 7 år:
   søkeren skal gjennomgå et fullstendig treningskurs for fornyelse av IR behørigheten.
   I tillegg gjelder kravet på beståtte prøver i henhold til FCL.625 IR(c) og/eller(d)

Retningslinjer i henhold til utgått Klasse eller Typerettighet:

 • Søkerens erfaring.
  For å avgjøre dette skal ATO evaluere pilotens loggbok, og hvis nødvendig gjøre en prøve i en FSTD
 • Kompleksiteten til fartøyet.
 • Tid som er gått fra utløpsdatoen på rettigheten.
  Tiden som er gått siden utgangen av validitetsperioden for rettigheten. Mengden av trening som er nødvendig for å oppnå ønsket nivå av ferdighet skal økes basert på utgått tid. I noen tilfeller, etter evaluering av piloten, og når den utgåtte tiden er begrenset (mindre enn 3 måneder), kan ATO bestemme at ingen oppfriskningstrening er nødvendig.  

  Ved bedømmelse av pilotens behov for trening, skal følgende element bli tatt hensyn til:
  1. Utgått for en periode kortere enn 3 måneder:
   ingen tilleggskrav.
  2. Utgått for en periode på mer enn 3 måneder men mindre enn 1 år:
   minimum 2 treningspass.
  3. Utgått for en periode på mer enn 1 år, men mindre enn 3 år:
   minimum 3 treningspass, hvor de viktigste funksjonsfeil i tilgjengelige system er dekket.
  4. Utgått for en periode på mer en 3 år:
   søkeren skal gjennomgå trening som kreves for førstegangs utstedelse av en rettighet når det gjelder helikopter, ellers gjennomgå trening som for en «additional type issue», i forhold til andre rettigheter som innehas.
   I tillegg gjelder kravet på beståtte prøver i henhold til FCL.740(b)(2)

Note:

Nytt skjema vil bli utarbeidet. Dette kan benyttes av ATO ved fornyelse av rettighetene beskrevet.