NOTEX 2017/2

Veiledende satser ved praktiske prøver/kontroller fra og med 2017.

Følgende informasjon formidles på vegne av norske seniorkontrollanter.

På vegne av norske seniorkontrollanter, foreslås følgende satser ved praktiske prøver/kontroller. Satsene er justert i forhold Konsumprisindeksens endring fra april 2014 til april 2017, med avrunding til nærmeste 50 kr. Forlengelse av SEP etter 12-timersregelen er ikke endret. Godtgjørelsen dekker ikke reisekostnader for kontrollant. Denne NOTEX erstatter NOTEX 2014/8.
 

PrøvetypeTimer                        Sats ST KrSats PC Kr
LAPL(2-3)             2.1501.950
PPL(3)             2.350 
CPL(3)             3.000 
IR(3)             3.0002.700
CPL/IR(4)             3.450 
ATPL(4)             3.650 
Instruktør(4)             3.450*3.000**
Klasse SEP(2)             2.1501.950
Klasse/type SP(3)             3.0002.700
Klasse/type MP(4)             3.4503.000
Klasse/type+IR(4)             3.4503.000
Examiner(4)             3.850*3.200**
RTL(1)             850 
LPA(1)             650650
RTL/LPA(1,5)             1100 
12-timer(0,5)              500

 

*AoC initial      **AoC revalidation/renewal