NOTEX 2016/1

Det gjøres oppmerksom på at det har kommet nytt skjema for «Language Proficiency Assessment» (NF-1071).

Skjemaet er selvforklarende og skal benyttes ved språktester fra dags dato.

 

Jens Petter Larsen
Kontrollantinspektør