Oversikt over kontrollantseminar i 2018

Luftfartstilsynet planlegger flere kontrollantseminar for 2018. Påmelding og informasjon om seminarene vil bli gjort kjent fortløpende og i rimelig tid før seminarstart.

NOTEX 2017/3

Presisering av krav til rettigheter i forbindelse med ferdighetskontroller og ferdighetsprøver i fly.

NOTEX 2017/2

Veiledende satser ved praktiske prøver/kontroller fra og med 2017.

NOTEX 2017/1

Kontroll av teoretisk kunnskap under ferdighetsprøver (skill test).

NOTEX 2016/2

Bruk av «Operators Proficiency Check» (OPC) til forlengelse av kontrollantrettigheter.

NOTEX 2016/1

Det gjøres oppmerksom på at det har kommet nytt skjema for «Language Proficiency Assessment» (NF-1071).

NOTEX 2015/5

Kontroll av språkrettighet

NOTEX 2015/4

Assessment of Competence (AoC) for kontrollanter

NOTEX 2015/3

Competence Based IR (CB IR)

NOTEX 2015/2

Flytelefonistsertifikat, praktisk prøve.

NOTEX 2015/1

Endring av administrative rutiner/prosedyrer for kontrollanter som skal gjennomføre praktisk prøve flytelefoni.

NOTEX 2014/9

Informasjon angående LAPL

NOTEX 2014/7

Forlengelse eller fornyelse av rettighet. Denne NOTEX erstatter NOTEX 2012/3.

NOTEX 2014/6

Den praktiske delen av kontrollantstandardiseringen skal bestå av minimum to trenings "assessments" (minimum fire hvis IR "assessment" inngår).

NOTEX 2014/5

Endring av administrative prosedyrer for kontrollanter som skal gjennomføre prøver med sertifikatinnehavere fra andre land enn der de selv er sertifisert

NOTEX 2014/4 E

Temporary Ratings and Temporary Permission

NOTEX 2014/3:

Temporary Ratings og Temporary Permission

NOTEX 2014/2:

Nye skjema for instruktører og kontrollanter

NOTEX 2014/1:

Avvikling av ordningen med utbetaling av honorar til kontrollanter og forsikringsordningen for disse.

NOTEX 2013/4:

E-mail adresse for innsendelse av kopi etter utført Skill Test, Proficiency Check eller Assessment of Competance med utenlandske sertifikatinnehavere.

NOTEX 2013/2:

Krav om oppfriskningstrening ved fornyelse av IR rettighet, Klasse og Typerettigheter.

NOTEX 2012/02

Forbedringspotensiale i kontrollantarbeidet.

Flytelefoni-kontrollanter

Her finner du en oversikt over flytelefoni-kontrollanter fordelt på fylker