Selvbetjening

Her har vi samlet alle selvbetjente tjenester. Luftfartstilsynet har nettbaserte skjema- og søknadstjenester, som gjør det enklere for deg å fylle ut og sende skjemaer og søknader til Luftfartstilsynet. 

For å få vite mer om hvilke skjema- og søknadstjenester og papirskjema som finnes for din virksomhet eller aktivitet, klikk på menypunktet kalt "Skjema”. Ved å klikke på menypunktet ”Rapportere” kan du melde inn hendelser og ulykker i tråd med rapporteringsdirektivet (NF-2007).

Du finner også relevant informasjon om Norges luftfartøyregister og Flypassasjer gir deg det mest sentrale passasjerregelverket.

 

Luftfartstilsynets sikre nettportal

Luftfartstilsynet åpnet i første kvartal 2014 en sikker nettportal for informasjon for securityområdet. Hensikten med portalen er å forenkle distribusjon av sikkerhetsrelaterte dokumenter og informasjon. Her får du mer informasjon om løsningen og hvordan du får tilgang til den.

Telefon og adresser

Her finner du kontaktinformasjon til Luftfartstilsynet

Post til Luftfartstilsynet

All post til Luftfartstilsynet skal enten sendes per e-post eller til postboks 243, 8001 Bodø.

Postjournal

Luftfartstilsynet benytter seg av Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP), som gir deg avanserte muligheter til å søke i innkommende og utgående post. Via OEP kan du også bestille dokumenter du er interessert.