Selvbetjening

Her har vi samlet alle selvbetjente tjenester. Luftfartstilsynet har nettbaserte skjema- og søknadstjenester, som gjør det enklere for deg å fylle ut og sende skjemaer og søknader til Luftfartstilsynet. 

Rapporteringsskjema for NF-2007
For å få vite mer om hvilke skjema- og søknadstjenester og papirskjema som finnes for din virksomhet eller aktivitet, klikk på menypunktet kalt "Skjema”. Ved å klikke på menypunktet ”Rapportere” kan du melde inn hendelser og ulykker i tråd med rapporteringsdirektivet (NF-2007).

Du finner også relevant informasjon om Norges luftfartøyregister og Flypassasjer gir deg det mest sentrale passasjerregelverket.

 
 

Luftfartstilsynet vil i første kvartal 2014 åpne en sikker nettportal for informasjon for securityområdet. Hensikten med portalen er å forenkle distribusjon av sikkerhetsrelaterte dokumenter og informasjon. Her får du mer informasjon om løsningen og hvordan du får tilgang til den.