Luftfartstilsynet - AIC-I http://null/ Luftfartstilsynet RSS Luftfartstilsynet Sat Oct 21 07:08:10 CEST 2017 RSS Change of status for Svalbard Airport, Longyear /regelverk/aic-i/Change_of_status_for_Svalbard_Airport_Longyear Sep 25, 2017 2:26 PM /regelverk/aic-i/Change_of_status_for_Svalbard_Airport_Longyear Endret status for Svalbard lufthavn, Longyear /regelverk/aic-i/Endret_status_for_Svalbard_lufthavn_Longyear Sep 25, 2017 2:20 PM /regelverk/aic-i/Endret_status_for_Svalbard_lufthavn_Longyear Notice of planned expansion of mandate for data link services in the North Atlantic region /regelverk/aic-i/Notice_of_planned_expansion_of_mandate_for_data_link_services_in_the_North_Atlantic_region Aug 24, 2017 2:56 PM /regelverk/aic-i/Notice_of_planned_expansion_of_mandate_for_data_link_services_in_the_North_Atlantic_region Melding om planlagt utvidelse av mandat for datalinktjenester i NAT-regionen /regelverk/aic-i/Melding_om_planlagt_utvidelse_av_mandat_for_datalinktjenester_i_NAT-regionen Aug 24, 2017 2:56 PM /regelverk/aic-i/Melding_om_planlagt_utvidelse_av_mandat_for_datalinktjenester_i_NAT-regionen