Luftfartstilsynet - AIC-N http://null/ Luftfartstilsynet RSS Luftfartstilsynet Tue Apr 24 03:00:17 CEST 2018 RSS Endring i BSL G 3-1 – lufttrafikkstyring – ICAO-oppdatering /regelverk/aic-n/Endring_i_BSL_G_3-1_–_lufttrafikkstyring_–_ICAO-oppdatering Apr 5, 2018 6:29 PM /regelverk/aic-n/Endring_i_BSL_G_3-1_–_lufttrafikkstyring_–_ICAO-oppdatering Endring av forskrift 28. november 2015 nr. 1365 om sertifisering av besetningsmedlemmer /regelverk/aic-n/Endring_av_forskrift_28._november_2015_nr._1365_om_sertifisering_av_besetningsmedlemmer Apr 3, 2018 3:19 PM /regelverk/aic-n/Endring_av_forskrift_28._november_2015_nr._1365_om_sertifisering_av_besetningsmedlemmer Endringer i språkkrav for flyging i Norge /regelverk/aic-n/Endringer_i_språkkrav_for_flyging_i_Norge Mar 19, 2018 4:32 PM /regelverk/aic-n/Endringer_i_språkkrav_for_flyging_i_Norge Ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet mv fra 1. februar 2018 /regelverk/aic-n/Ny_forskrift_om_gebyr_til_Luftfartstilsynet_mv_fra_1._februar_2018 Feb 14, 2018 4:40 PM /regelverk/aic-n/Ny_forskrift_om_gebyr_til_Luftfartstilsynet_mv_fra_1._februar_2018 Ny praksis for prøveflyging av selvbygde luftfartøy /regelverk/aic-n/Ny_praksis_for_prøveflyging_av_selvbygde_luftfartøy Feb 9, 2018 1:38 PM /regelverk/aic-n/Ny_praksis_for_prøveflyging_av_selvbygde_luftfartøy Forskrift om observasjonsflyginger etter Avtalen om det åpne luftrom /regelverk/aic-n/Forskrift_om_observasjonsflyginger_etter_Avtalen_om_det_åpne_luftrom Jan 12, 2018 10:13 AM /regelverk/aic-n/Forskrift_om_observasjonsflyginger_etter_Avtalen_om_det_åpne_luftrom Avgift til Avinor AS for flygninger til kontinentalsokkelen i 2018 /regelverk/aic-n/Avgift_til_Avinor_AS_for_flygninger_til_kontinentalsokkelen_i_2018 Dec 27, 2017 11:09 AM /regelverk/aic-n/Avgift_til_Avinor_AS_for_flygninger_til_kontinentalsokkelen_i_2018