Luftfartstilsynet - AIC-N http://null/ Luftfartstilsynet RSS Luftfartstilsynet Mon Mar 27 14:31:21 CEST 2017 RSS Nytt regelverk om rapportering av luftfartshendelser og luftfartsulykker fra 1. juli 2016 /regelverk/aic-n/Nytt_regelverk_om_rapportering_av_luftfartshendelser_og_luftfartsulykker_fra_1._juli_2016 Mar 27, 2017 1:27 PM /regelverk/aic-n/Nytt_regelverk_om_rapportering_av_luftfartshendelser_og_luftfartsulykker_fra_1._juli_2016 Endring av Luftfartstilsynets praksis om godkjenning av nye kurs hos registrerte fasiliteter (flyskoler) /regelverk/aic-n/Endring_av_Luftfartstilsynets_praksis_om_godkjenning_av_nye_kurs_hos_registrerte_fasiliteter_flyskoler Mar 27, 2017 10:06 AM /regelverk/aic-n/Endring_av_Luftfartstilsynets_praksis_om_godkjenning_av_nye_kurs_hos_registrerte_fasiliteter_flyskoler Akseptering av utenlandsk utdanning og eksamen /regelverk/aic-n/Akseptering_av_utenlandsk_utdanning_og_eksamen Mar 24, 2017 2:32 PM /regelverk/aic-n/Akseptering_av_utenlandsk_utdanning_og_eksamen Godskriving av militær flygerutdanning /regelverk/aic-n/Godskriving_av_militær_flygerutdanning Feb 9, 2017 12:54 PM /regelverk/aic-n/Godskriving_av_militær_flygerutdanning Akseptering av ledende personell i luftfartsselskaper /regelverk/aic-n/Akseptering_av_ledende_personell_i_luftfartsselskaper1 Jan 26, 2017 10:19 AM /regelverk/aic-n/Akseptering_av_ledende_personell_i_luftfartsselskaper1 Godkjenning/akseptering av ledende personell i luftfartsvirksomhet /regelverk/aic-n/Godkjenningakseptering_av_ledende_personell_i_luftfartsvirksomhet Jan 26, 2017 9:16 AM /regelverk/aic-n/Godkjenningakseptering_av_ledende_personell_i_luftfartsvirksomhet