Luftfartstilsynet - AIC-N http://null/ Luftfartstilsynet RSS Luftfartstilsynet Tue May 30 09:08:49 CEST 2017 RSS AIC-N kontrolliste /regelverk/aic-n/AIC-N_kontrolliste2 Apr 10, 2017 10:17 AM /regelverk/aic-n/AIC-N_kontrolliste2 AIC-N 08/2017 /regelverk/aic-n/AIC-N_082017 Apr 10, 2017 9:13 AM /regelverk/aic-n/AIC-N_082017 Endring av BSL G 1-1 – Network Strategy Plan 2015-2019 /regelverk/aic-n/Endring_av_BSL_G_1-1_–_Network_Strategy_Plan_2015-2019 Mar 29, 2017 10:48 AM /regelverk/aic-n/Endring_av_BSL_G_1-1_–_Network_Strategy_Plan_2015-2019 Nytt regelverk om rapportering av luftfartshendelser og luftfartsulykker fra 1. juli 2016 /regelverk/aic-n/Nytt_regelverk_om_rapportering_av_luftfartshendelser_og_luftfartsulykker_fra_1._juli_2016 Mar 27, 2017 1:27 PM /regelverk/aic-n/Nytt_regelverk_om_rapportering_av_luftfartshendelser_og_luftfartsulykker_fra_1._juli_2016 Endring av Luftfartstilsynets praksis om godkjenning av nye kurs hos registrerte fasiliteter (flyskoler) /regelverk/aic-n/Endring_av_Luftfartstilsynets_praksis_om_godkjenning_av_nye_kurs_hos_registrerte_fasiliteter_flyskoler Mar 27, 2017 10:06 AM /regelverk/aic-n/Endring_av_Luftfartstilsynets_praksis_om_godkjenning_av_nye_kurs_hos_registrerte_fasiliteter_flyskoler Akseptering av utenlandsk utdanning og eksamen /regelverk/aic-n/Akseptering_av_utenlandsk_utdanning_og_eksamen Mar 24, 2017 2:32 PM /regelverk/aic-n/Akseptering_av_utenlandsk_utdanning_og_eksamen Godskriving av militær flygerutdanning /regelverk/aic-n/Godskriving_av_militær_flygerutdanning Feb 9, 2017 12:54 PM /regelverk/aic-n/Godskriving_av_militær_flygerutdanning