Luftfartstilsynet - Aktuelt http://null/ Luftfartstilsynet RSS Luftfartstilsynet Wed Nov 22 04:37:43 CET 2017 RSS Kan elektriske passasjerfly revolusjonere luftfarten? /aktuelt/Kan_elektriske_passasjerfly_revolusjonere_luftfarten Det skal den globale flyprodusenten Airbus fortelle mer om på Luftfartskonferansen 2018 (LFK2018) i januar i Bodø. Statsminister Erna Solberg vil åpne årets viktigste konferanse i norsk luftfart. Nov 17, 2017 1:43 PM /aktuelt/Kan_elektriske_passasjerfly_revolusjonere_luftfarten Endringer for radioutstyr i luftfarten /aktuelt/Endringer_for_radioutstyr_i_luftfarten Fra 1. januar 2018 innføres et felleseuropeisk krav om kanalseparasjon for radioer som benyttes i luftfarten. Norske operatører blir berørt, men absolutt krav om kanalseparasjon på 8,33 kHz i norsk luftrom blir ikke innført før i 2026. Nov 13, 2017 1:32 PM /aktuelt/Endringer_for_radioutstyr_i_luftfarten Workshop om IKT-sikkerhet i sivil luftfart i Bodø 6. desember /aktuelt/Workshop_om_IKT-sikkerhet_i_sivil_luftfart_i_Bodø_6._desember Luftfarten har, på samme måte som andre deler av samfunnet, blitt stadig mer avhengig av at elektroniske informasjons- og kommunikasjonssystemer fungerer. Mange aktører innen luftfarten er avhengige av at de samme systemene til enhver tid er tilgjengelige, at informasjonen ikke endres uautorisert og at ikke informasjonen blir gjort tilgjengelig for uvedkommende. Oct 30, 2017 1:18 PM /aktuelt/Workshop_om_IKT-sikkerhet_i_sivil_luftfart_i_Bodø_6._desember Nasjonalt seminar om fatigue i luftfart /aktuelt/Nasjonalt_seminar_om_fatigue_i_luftfart I forlengelsen av en internasjonal, faglig kongress om fatigue i luftfart avholdes det et nasjonalt seminar om samme tema. Seminaret finner sted på Fornebu 29. november, deltakelse er gratis. Oct 13, 2017 2:50 PM /aktuelt/Nasjonalt_seminar_om_fatigue_i_luftfart Kontrollantseminar2017.jpg /aktuelt/Kontrollantseminar2017.jpg Sep 29, 2017 11:05 AM /aktuelt/Kontrollantseminar2017.jpg Skolesjefseminar 28. til 29. november 2017 /aktuelt/Skolesjefseminar_28._til_29._november_2017 Luftfartstilsynet ønsker å invitere til skolesjefseminar for skolesjefer ved ATO i Bodø. Sep 29, 2017 10:41 AM /aktuelt/Skolesjefseminar_28._til_29._november_2017 Skolesjefseminar2017red.jpg /aktuelt/Skolesjefseminar2017red.jpg Sep 29, 2017 10:39 AM /aktuelt/Skolesjefseminar2017red.jpg Sett av datoen! /aktuelt/Sett_av_datoen Tirsdag 30. januar og onsdag 31. januar 2018 arrangerer vi Luftfartskonferansen 2018, med Get Together mandag 29. januar. Sep 26, 2017 10:07 AM /aktuelt/Sett_av_datoen Endres til nasjonal lufthavn /aktuelt/Endres_til_nasjonal_lufthavn Samferdselsdepartementet har besluttet å endre status for Svalbard lufthavn fra internasjonal – til nasjonal lufthavn med virkning fra 1. oktober 2017. Sep 20, 2017 11:31 AM /aktuelt/Endres_til_nasjonal_lufthavn Strategi for småflyverksemda i Noreg /aktuelt/Strategi_for_småflyverksemda_i_Noreg – Småflyverksemda er både viktig i seg sjølv og på grunn av den rolla ho speler i det større luftfartsbiletet. Regjeringa vil at det skal vere gode rammevilkår for småflyverksemda i Noreg. Difor legg regjeringa no fram ein strategi som mellom anna ser på finansieringa av tenester til småflyaktivitet, og tilgangen til landingsplassar for småfly. Aug 31, 2017 3:49 PM /aktuelt/Strategi_for_småflyverksemda_i_Noreg På jobb for din sikkerhet /aktuelt/På_jobb_for_din_sikkerhet Du og jeg reiser stadig oftere med fly – hvert år flyr faktisk 50 millioner passasjerer til og fra norske lufthavner. Fram mot 2040 forventer vi at antall reisende vil øke til nesten 80 millioner. Med et slikt omfang er det svært viktig at noen sørger for å ivareta flysikkerheten. Aug 4, 2017 8:30 AM /aktuelt/På_jobb_for_din_sikkerhet Fant drømmejobben i Bodø /aktuelt/Fant_drømmejobben_i_Bodø Frank Gøran Nordheim var på jakt etter lederjobb i staten da jobben som kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet dukket opp. Aug 2, 2017 12:00 AM /aktuelt/Fant_drømmejobben_i_Bodø En utfordrende og spennende arbeidsplass /aktuelt/En_utfordrende_og_spennende_arbeidsplass Synes du luftfart er spennende? Liker du å jobbe internasjonalt? Da kan Luftfartstilsynet være noe for deg. Jul 26, 2017 12:05 PM /aktuelt/En_utfordrende_og_spennende_arbeidsplass