Luftfartstilsynet - Aktuelt http://null/ Luftfartstilsynet RSS Luftfartstilsynet Wed Feb 21 20:01:38 CET 2018 RSS Informasjon om ny gebyrforskrift for 2018 /aktuelt/Informasjon_om_ny_gebyrforskrift_for_2018 Samferdselsdepartementet fastsatte 22. januar 2018 ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2018. Jan 25, 2018 4:04 PM /aktuelt/Informasjon_om_ny_gebyrforskrift_for_2018 Innspill til workshop med nominert personell på Luftfartskonferansen 2018 /aktuelt/Innspill_til_workshop_med_nominert_personell_på_Luftfartskonferansen_2018 Luftfartstilsynet ønsker innspill til workshop nummer 7 - Dialog med nominert personell (EASA Form 4). Dec 20, 2017 11:47 AM /aktuelt/Innspill_til_workshop_med_nominert_personell_på_Luftfartskonferansen_2018 Sjøgangsbegrensninger for offshoreoperasjoner på norsk sokkel /aktuelt/Sjøgangsbegrensninger_for_offshoreoperasjoner_på_norsk_sokkel Begrensningene er lagt til grunn etter gjennomgang av en av anbefalingene i Helikoptersikkerhetsstudie 3b. Her er en oversikt over hva de innebærer. Dec 1, 2017 12:37 PM /aktuelt/Sjøgangsbegrensninger_for_offshoreoperasjoner_på_norsk_sokkel Endringer for radioutstyr i luftfarten /aktuelt/Endringer_for_radioutstyr_i_luftfarten Fra 1. januar 2018 innføres et felleseuropeisk krav om kanalseparasjon for radioer som benyttes i luftfarten. Norske operatører blir berørt, men absolutt krav om kanalseparasjon på 8,33 kHz i norsk luftrom blir ikke innført før i 2026. Nov 13, 2017 1:32 PM /aktuelt/Endringer_for_radioutstyr_i_luftfarten