Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
03/12
13 JUN

Revidert rapporteringsskjema NF-2007

Luftfartstilsynet og Statens havarikommisjon for transport vil den 18. juni 2012 ta i bruk en revidert versjon av rapporteringsskjema NF-2007 som derved erstatter eksisterende skjema. Det reviderte skjemaet finnes i elektronisk form i Altinn i Brønnøysundregistrene (se Altinn.no), samt i Word- og PDF-format på Luftfartstilsynets og Statens havarikommisjon for transport sine hjemmesider. I og med at skjema NF-2007 er en del av forskrift om varslings- og rapporteringsplikt i forbindelse med luftfartsulykker mv (BSL A 1-3) er forskriften endret tilsvarende med ikrafttredelse 18. juni 2012.

Det reviderte skjemaet har fått en del endringer i felt og sider, samt en mer utstrakt bruk av dynamikk for å øke brukervennligheten. I tillegg har skjemaet fått en ekstra side som skal fylles ut ved ulykker og alvorlige hendelser, der Statens Havarikommisjon for transport innhenter opplysninger de trenger for sine videre undersøkelser.

Innlogging i Altinn til revidert skjema NF-2007 er nå forenklet slik at man kan logge inn som egendefinert bruker og sette sitt eget passord. I forbindelse med revisjonen av skjema er det også blitt mulig for utenlandske personer å bruke det elektroniske skjemaet i Altinn for automatisk innsending til Luftfartstilsynet og, hvis relevant, Statens havarikommisjon for transport.

Det reviderte skjemaet i BSL A 1-3 er publisert på www.luftfartstilsynet.no og i tillegg på www.lovdata.no