Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
10/13
30 MAI

Frivillig flysikkerhetsrapportering

Luftfartstilsynet gjør oppmerksom på at alle som er i befatning med luftfart har mulighet til å rapportere om luftfartshendelser til Luftfartstilsynet. Det er også mulig å inngi bekymringsrapporter om fare eller sikkerhetsmangler, uten at dette behøver å knytte seg til konkrete hendelser.

På Luftfartstilsynets hjemmesider vil du finne nærmere informasjon om frivillig flysikkerhetsrapportering og linker til tre forskjellige skjema som skal sendes inn elektronisk.

Luftfartstilsynet presiserer at denne frivillige rapporteringen ikke erstatter den obligatoriske rapporteringen som skal skje i henhold til luftfartsloven § 12-9 og forskrift om varsling og rapportering av luftfartshendelser mv., BSL A 1-3. Mer informasjon om obligatorisk rapportering finner du på Luftfartstilsynet hjemmesider.