Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
23/09
03 JUN

Airworthiness review

I AIC-N 45/2007 datert 01. oktober 2007 informerte Luftfartstilsynet om overgangsordning for gjennomføring av Airworthiness review og utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC).

Ordningen med at Luftfartstilsynet gjennomfører Airworthiness Review opphørte 28. september 2008, men har av ulike årsaker blitt forlenget.

Luftfartstilsynet vil med dette presisere at vi fom. 1. juli 2009 ikke lenger gjennomfører Airworthiness Review, og at operatører må benytte godkjente Part-M, Subpart G organisasjoner (CAMO) med Subpart I privilegier på aktuell fartøytype for denne tjenesten.

Luftfartstilsynet vil fortsatt utstede ARC, men på bakgrunn av «recommendation report» fra godkjent Part-M, subpart G organisasjon med Subpart I privilegier for aktuell fartøytype.

Denne AIC omhandler bare utstedelse av EASA Form 15a og gjelder ikke i forhold til National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)