Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
13/17
20 JUL

Stenger luftrommet over og rundt Bergen september 2017

Store deler av luftrommet over og rundt Bergen vil være stengt i perioden 15.-24. september 2017 i forbindelse med Sykkel-VM.

Mesterskapet er et stort arrangement, som vil få stor mediedekning. Link-fly vil operere i områdene og sørge for direkteoverføring og filming. For å ivareta sikkerheten i lufta og på bakken innfører Luftfartstilsynet et generelt flyforbud i tre soner for all aktivitet som ikke er en del av arrangementet.

Flyforbudet er fastsatt 26. juni 2017 og finnes i Lovdata. Her finner man også koordinatene og tidspunktene for de midlertidige flyforbudssonene.
Tre midlertidige restriksjonsområder sykkel-VM i Bergen_Side_7.jpg

Flyforbudet gjelder
Forbudet retter seg til all sivil luftfart, inkludert modellfly og droner. Restriksjonen vil være fra bakken og opp til 10.000 fot. Det er mulig å søke særskilt tillatelse fra Vest Politidistrikt, kontakt politioverbetjent Vidar Sætre, vidar.satre@politiet.no

Flyforbudet gjelder ikke
Flyforbudet rammer ikke ordinær rutetrafikk ved Flesland da lufthavnen ligger utenfor flyforbudssonene. Det gjelder heller ikke flyging i forbindelse med militær-, ambulanse-, politi-, søke- og redningsoppdrag.