Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
08/13
29 MAI

Overgangsordning for godskriving av militær flygerutdanning

Denne AIC har blitt erstattet av AIC 03/17.

Norge vil gjennomføre nytt regelverk for sertifisering av besetningsmedlemmer. Regelverket er gitt i forordning (EU) 1178/2011, med senere endring i forordning (EU) 290/2012. Nytt regelverk vil få innvirkning på godskriving av militær flygerutdanning.

Militær flygetid:                     

  • Flygetid opptjent på militært luftfartøy godskrives i dag fullt ut i henhold til bestemmelsene i JAR-FCL 1.080/2.080 og senere i nytt regelverk, FCL.050, jf. AMC1 FCL.050.
  • Ved omgjøring av militær flygetid (tid i luften) til sivil flygetid (blokktid) legges 10 % til den militære flygetiden.

For militære flygere som har fullført militær flygerutdanning og mottatt sin flyger-ving før gjennomføringsdato for nytt regelverk vil følgende gjelde:

  • Retningslinjer publisert i AIC-N 49/05 vil være førende for godskriving av teori og krav til tilleggsprøver teori og praktisk testing som må gjennomføres for å få utstedt sivilt sertifikat. De respektive kravene til klasse- og typerettighet samt instrumentrettighet, vil legges til grunn for utstedelse av sivilt sertifikat. Sivil utdanning etter denne modellen må være avsluttet senest innen 8. april 2016.

Vi gjør spesielt oppmerksom på følgende krav i Part-FCL:

  • Ved ferdighetsprøve til instrumentrettighet (IR) skal kandidaten føre flyet som fartøysjef (PIC) og gjennomføre testen som om det ikke er noen andre besetningsmedlemmer om bord, ref. Part-FCL vedlegg 7, punkt 7.
  • Det betyr i praksis at man må gjennomføre første ferdighetsprøve til IR på en-pilot fly eller en-pilot helikopter.

For militære flygere som fullfører militær flygerutdanning og mottar sin flyger-ving etter gjennomføringsdato for nytt regelverk vil følgende gjelde:

  • Det vil ikke bli gitt kreditt mot teorikravene til sertifikat på PPL, CPL, ATPL eller IR-nivå
  • Godskriving av instruktørerfaring vil bli vurdert individuelt etter søknad.