Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
05/15
10 APR

Oppmelding til praktisk prøve i flytelefoni

Endring av rutine

Luftfartstilsynet endrer rutinene for oppmelding til praktisk prøve i flytelefoni for kandidater som ønsker separat flytelefonistsertifikat. De luftfartssertifikat som har flytelefoni som en del av utdanningen omfattes ikke av denne endringen.

Fra 10. april 2015 må kandidater som ønsker å ta praktisk prøve i flytelefoni melde seg direkte opp hos en godkjent kontrollant. Dette gjelder både ved førstegangsutstedelse og gjenutstedelse av flytelefonistsertifikat.

Liste over kontrollanter som er godkjent for gjennomføring av praktisk prøve er publisert på luftfartstilsynet.no under fanen «Selvbetjening/Utdanning».

Nærmere om praktisk prøve til flytelefonistsertifikat og språkprøve

For å ha anledning til å melde seg opp til praktisk prøve må tilhørende teorieksamen være bestått og gyldig ihht. forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer (BSL C 1-1), forordning 1178/2011 FCL.025 (c) (1) (i).

Krav til praktisk prøve følger av forskrift av 18. november 2009 om flytelefonistsertifikat (BSL 5-2a).

Krav til språkprøve følger av forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer (BSL C 1-1) FCL.055 (c) med tilhørende «Appendix 2».

Praktisk prøve og språkprøve gjennomføres normalt med samme kontrollant.

Når praktisk prøve og språkprøve er bestått, utsteder Luftfartstilsynet flytelefonistsertifikat på grunnlag av innsendt skjema NF-1075 (praktisk prøve) og NF-1071 (språkprøve).

Luftfartstilsynet viser for øvrig til artikkel «Rutine for utstedelse av flytelefonistsertifikat (jf. BSL C 5-2a)» på Luftfartstilsynets nettsider, luftfartstilsynet.no, under fanen «Selvbetjening/Utdanning».