Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
03/18
14 FEB

Ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet mv fra 1. februar 2018

Samferdselsdepartementet fastsatte 22. januar 2018 ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2018. Forskriften er publisert på www.lovdata.no og som BSL A 1-2 på www.luftfartstilsynet.no. Forskriften gjelder fra 1. februar 2018 og erstatter forskrift av 3. mars 2017 nr. 286. 

De vesentligste endringene:

Det er innført nytt gebyr når PPL-teorieksamen gjennomføres elektronisk på Statens vegvesens trafikkstasjoner. Gebyrsatsen for søknad om tillatelse til flyging i restriksjonsområde er redusert, men omfatter nå også luftfartøy uten fører om bord. Gebyrene på securityområdet er økt for å dekke økte tilsynskostnader, i tillegg er det foretatt strukturelle endringer i årsgebyr for innehaver av AOC. På øvrige gebyrområder innebærer den nye forskriften ingen endring i gebyrsatsene.

Årsgebyr

Årsgebyr for godkjent organisasjon eller luftfartøy skal dekke Luftfartstilsynets kostnader med rutinemessige tilsyn, henvendelser fra innehaver og annet arbeid knyttet til administrasjon og oppfølgning gjennom året. Årsgebyr for 2018 er basert på rettigheter som er registrert i Luftfartstilsynet og Norges luftfartøyregister per 1. januar 2018. Alle registrerte fartøy med godkjent luftdyktighet blir fakturert for årsgebyr. Faktura for årsgebyr vil for de fleste gebyrområdene bli sendt ut i månedsskiftet mars/april.

Gebyr for sertifikat- og teoriprøver

For sertifikat- og teoriprøver med prøvedato fra og med 1. februar 2018 betales gebyr etter ny gebyrforskrift.