Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
07/18
04 MAI

Endringer i BSL G 1-2 – samvirkingsevne i det europeiske nett for lufttrafikkstyring

Luftfartstilsynet har gjort endringer i BSL G 1-2 – forskrift 14. mai 2007 nr. 513 om samvirkingsevnen i det europeiske nett for lufttrafikkstyring. Endringen gjelder oppdatert henvisning til EØS-avtalen i § 2 nr. 2 som følge av forordning (EU) 2018/139, og § 2 nr. 4 som følge av forordning (EU) 2017/2160.

Forordningene ble tatt inn i EØS-avtalen 27. april 2018.

Forordning (EU) 2017/2160 endrer forordning (EU) nr. 1079/2012 om fastsettelse av kanalavstand ved talekommunikasjon i det felles europeiske luftrom, mens forordning (EU) 2018/139 endrer forordning (EU) nr. 1033/2006 om fastsettelse av krav til prosedyrene for reiseplaner i førflygingsfasen for det felleseuropeiske luftrom.

Begge forordningene gjelder rutinemessig oppdatering av ICAO-referanser.