Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
01/16
15 JAN

BSL F 1-1/SERA endrede krav for flyging etter visuelle flygeregler om natten

Denne AIC-N erstatter AIC N 22/15 15 SEP.

Luftfartstilsynet fastsatte 5. januar 2016 endrede krav for å fly etter visuelle flygeregler om natten (VFR natt). Endringene er publisert i www.lovdata.no og på vår hjemmeside www.luftfartstilsynet.no i BSL F 1-1 Forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer/Standardised European Rules of the Air (SERA).

Bakgrunn for endring av kravene
Kravene til avstand fra skyer som var gjeldende i første utgave av Part SERA med ikrafttredelse 1. januar 2015 ble vurdert som uhensiktsmessige for flyging VFR natt i Norge. Det ble på bakgrunn av dette gjennomført et forskriftsarbeid for å endre reglene slik at de passer bedre til norske forhold. Innenfor rammen av SERA gis det fleksibilitet for den enkelte stat til selv å beslutte at andre regler skal gjelde enn de som er angitt som hovedregel i forordningen.

Endring av regelverket
Følgende regler gjelder nå iht. BSL F 1-1:

§12 SERA.5005(c) Visuelle flygeregler om natten
Flyging etter de visuelle flygeregler er tillatt om natten. Vilkår beskrevet i SERA.5005(c) skal følges. Dersom flysikten er minst 10 km og skydekkehøyden er minst 2000 fot, kan minstehøyder beskrevet i SERA 5005(c)(5) reduseres, men ikke lavere enn hva som fremgår av SERA.5005(f).

§14a SERA.5010(b) Spesiell VFR i kontrollsoner
Spesiell VFR-flyging er tillatt om natten.

Krav om særskilt tillatelse for VFR natt utgår
Siden nye krav nå er innarbeidet i BSL F 1-1 er det ikke nødvendig å søke særskilt for å fly etter visuelle flygeregler som publisert i AIC N 22/15 15 SEP.