Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-I
01/12
29 MAR

Fraseologi for å angi TORA

ICAO EUR/NAT har informert Luftfartstilsynet om at det er en viss motstrid mellom fraseologien i the European Regional Supplementary Procedures Doc 7030 og the Manual on the Prevention of Runway Incursions Doc 9870, se vedlagte brev datert 15. desember 2011. ICAO ber statene om å ta de nødvendige grep for å unngå at frasen “take off” benyttes ved angivelse av TORA.

ICAO EUR/NAT har videre i brev av 15. februar 2012, se vedlegg, foreslått å endre fraseologien i Doc 7030 slik at denne ikke er i konflikt med Doc 9870.

Basert på disse to henvendelsene fra ICAO ber vi markedet benytte den foreslåtte fraseologi fra ICAO når man refererer til TORA fra en “intersection” avgangsposisjon:

TORA RUNWAY (number), FROM INTERSECTION (designation or name of intersection), (distance in metres).

Note: TORA pronounced TOR-AH.