Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-I
01/16
02 FEB

Innføring av High Level Airspace (HLA) i Bodø Oceanic Control Area

Bakgrunn

På sitt 48. møte i 2012, besluttet NAT Systems Planning Group (NAT SPG) overgang fra Minimum Navigation Performance Specification (MNPS) operasjoner til ytelsesbasert navigasjon (PBN) operasjoner i ICAO NAT-regionen, som følge av globale krav.

På sitt 51. møte (juni 2015), ble NAT SPG enig om at NAT MNPS luftrom blir omdefinert til NAT High Level Airspace (NAT HLA) fra 4. februar 2016.

Norge har besluttet å implementere High Level Airspace (HLA) i den delen av NAT-regionen som innbefatter Bodø Oceanic Control Area (OCA).
 

Endringen vil tre i kraft 4. februar 2016.


For regler om flyging i NAT regionen, vises det til følgende dokumenter:
ICAO Annex 2 - 5.1.1;
ICAO Annex 6, Part I - 4.2, 7.2 and Chapter 3, Note 1;
ICAO Annex 6, part II - Section 3;
NAT DOC 7030;
NAT DOC007

I tillegg gjelder følgende når flyginger gjennomføres innenfor dette luftrommet:

 

1: Virkeområde

High Level Airspace (HLA) luftrom er luftrommet mellom FL285 og FL420 innenfor Santa Maria, Shanwick, Reykjavik, Gander, Bodø og New York Oceanic Control Areas, unntatt området vest for 60° W og sør for 38° 30'N.

 

2: Gjennomføring

2.1.1 Alle flyvninger innen NAT HLA luftrom må ha en NAT HLA MNPS godkjenning av staten luftfartøyet er registrert i eller staten der luftfartsforetaket er registrert. Godkjenning for NAT HLA MNPS operasjoner vil kreve at staten luftfartøyet er registrert i eller staten der luftfartsforetaket er registrert kontrollerer ulike aspekter som påvirker navigasjonsytelse. Disse aspektene er: hvilket navigasjonsutstyr som brukes, installasjon og vedlikehold; mannskapets navigasjonsprosedyrer samt krav til mannskapets opplæring.

 

2.1.2 Luftfartøy som ikke oppfyller kravene i 2.1.1 skal ikke tillates å operere i HLA luftrom.

 

2.1.3 Ved tildeling av godkjenning for flyging i HLA luftrom, skal staten luftfartøyet er registrert i eller staten der luftfartsforetaket er registrert sikre at kontroller i flygefasen inkluderer obligatoriske prosedyrer for kryssjekking av navigasjonsnøyaktighet som vil identifisere navigasjonsfeil og at korrigering blir utført i tilstrekkelig tid til å hindre at luftfartøyet utilsiktet avviker fra ruteklareringer mottatt av lufttrafikktjenesten. Veiledning om prosedyrene er beskrevet i NAT Doc 007 «North Atlantic Operations and Airspace Manual».

 

2.1.4 Tilstrekkelig overvåking av flyoperasjoner i NAT-regionen skal gjennomføres for å bistå i monitorering av luftfartøyers overholdelse av lateral navigasjonsnøyaktighet spesifisert i NAT DOC 007.

Merknad - Overvåking vil bli gjennomført i samsvar med gjeldende veiledningsmateriell utgitt av ICAO.

 

2.1.5 En operatør som opplever redusert navigasjonsnøyaktighet skal informere lufttrafikktjenesten (ATC) så snart det er praktisk mulig.

 

2.1.6 Luftfartøy som ikke er godkjent for å fly i HLA luftrom kan bli klarert av den ansvarlige flygekontrollenhet til å stige eller nedstige gjennom HLA luftrom under forutsetning av at:

  1. stigning gjennomføres innenfor dekning av VOR/DME eller NDBs og/eller innenfor dekning av et ATS overvåkingssystem til den lufttrafikktjenesteenhet som utsteder en slik klarering, og luftfartøyet er i stand til å opprettholde direkte kommunikasjon med vedkommende flygekontrollenhet (DCPC) på VHF, og
  2. MNPS godkjente luftfartøy som opererer i den delen av HLA luftrom som berøres av slike stigninger/nedstigninger ikke blir unødig hindret.

Luftfartøy som ikke er MNPS-godkjent kan også klareres for stigning eller nedstigning gjennom HLA luftrom for det formål at landing på eller avgang fra en flyplass som ligger under HLA luftrom, men som ikke er utstyrt med konvensjonelle navigasjonshjelpemidler, ATS overvåkingsutstyr eller DCPC, kan utføres.

 

2.1.7 Selv om det ikke er et element av en NAT MNPS godkjenning, blir piloter og operatører minnet på at for flyginger i NAT, krever ICAO SARPS Annex 6, del 1, kapittel 6, at luftfartøy skal medføre Emergency Locator Transmitters (ELT’er). Det bemerkes videre at spesifikasjoner for å medføre sendere som opererer utelukkende på frekvens 406 MHz (men med mulighet for å foreta peiling på 121,5 MHz for søk og redningsformål) har vært i kraft siden januar 2005. Nye luftfartøy har blitt pålagt å være utstyrt slik siden 2005.

 

3: Samsvar med HLA MNPS

Luftfartøy som har til hensikt å operere innenfor HLA luftrom under en del av sin flygning, skal påføre bokstaven "X" etter bokstaven "S" i punkt 10a av reiseplanen, noe som indikerer at flyet har blitt godkjent i henhold til MNPS.

 

Innholdet i denne AIC vil bli tatt inn i norsk AIP ved rettelse i mai 2016.