Mot harmonisert regelverk for ubemannede luftfartøy

JARUS er en ekspertgruppe med representanter fra nasjonale luftfartstilsyn og EASA som arbeider med krav til sertifisering og integrering av ubemannede luftfartøy i forhold til øvrig bruk av luftrom. - Håpet er å ha på plass et harmonisert regelverk i Europa innen 2016, sier Ron van de Leijgraaf fra det nederlandske luftfartstilsynet, som leder JARUS arbeidet.

 - JARUS, Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems, har omorganisert arbeidet sitt og utvidet antallet arbeidsgrupper. I disse dager møtes disse arbeidsgruppene for første gang etter omorganiseringen, og møtet holdes i regi av Luftfartstilsynet, sier flyoperativ inspektør Morten Raustein. Han har til nå har vært Norges eneste representant i JARUS.

Medlemmene i ekspertgruppen JARUS samlet til møte hos Luftfartstilsynet.

JARUS skal utvikle anbefalte retningslinjer for sertifisering, operasjon og integrering av ubemannede luftfartøy (UAS) i forhold til øvrige luftromsbrukere. Dermed er det også nødvendig med en gjennomgang av eksisterende regelverk og annet materiale for bemannede luftfartøy, slik at veiledningsmateriell spesifikt for UAS kan utvikles best mulig i sammenheng med annen luftfart.

- JARUS har et tjuetall medlemmer fra europeiske luftfartstilsyn, EASA, Eurocontrol og FAA, men gruppen har også medlemmer fra Canada, Brasil, Sør-Afrika, Israel og Singapore, sier Morten Raustein.

Se vedlegg for "Terms Of Reference (TOR’s)" for JARUS.