EØS-notater

EØS-notatene redegjør for utkastene til nytt regelverk, og fremhever de forholdene norske myndigheter anser som spesielt viktige.
A A A

EØS-notatene utarbeides i forbindelse med arbeidet med å innlemme EU-rettsakter i EØS-avtalen. Notatene inneholder imidlertid også informasjon som antas å være av interesse for de berørte aktørene i markedet.

Lenker til publiserte EØS-notater vedrørende forordning 216/2008 og Implementing Rules finner du under.

EØS-notat: NPA 2009-02 (Part-OPS)

EØS-notat: NPA -2008-17 (Part FCL)

EØS-notat: NPA 2008-22 (Part OR og AR)

EØS-notat NPA 2010-14 (arbeids og hviletid)

EØS notat: NPA 2009-02c (Part OR, Subpart OPS, bla. FTL-regler)