Luftfartstilsynet - Europeisk regelverk / ???rssfeed.description??? ???rssfeed.language??? ???rssfeed.copyright??? Wed, 21 Dec 2011 09:24:59 +0100 Wed, 21 Dec 2011 09:24:59 +0100 Europeisk regelverk Viktige høringer om fremtidig europeisk flysikkerhet /regelverk/Europeisk_regelverk/article14710.ece EU-Kommisjonen og EASA har lagt ut viktige høringer om fremtidig europeisk flysikkerhet. Blant annet spørsmål om regelverk, tilsyn, organisering, ressurser, og EASAs fremtidige kompetanseområde. Wed, 28 May 2014 08:08:07 +0200 /regelverk/Europeisk_regelverk/article14710.ece EASA Basisforordningen 216/2008 gjeldende i Norge /regelverk/article9554.ece Samferdselsdepartementet vedtok 26. februar 2013 en forskrift som gjør forordning 216/2008 gjeldende også i Norge med virkning fra 1. mars 2013. Den nødvendige endringen av luftfartsloven trer i kraft samme dato. Fri, 01 Mar 2013 11:36:07 +0100 /regelverk/article9554.ece EASA med forslag til arbeids- og hviletidsbestemmelser /regelverk/Europeisk_regelverk/article7270.ece EASA (European Aviation Safety Agency) legger 1. oktober fram forslag til arbeids- og hviletidsbestemmelser for flygende personell. Utkastet oversendes til EU-kommisjonen for videre behandling. Endelig behandling av forslaget vil finne sted i første halvår av 2013. Mon, 01 Oct 2012 15:50:53 +0200 /regelverk/Europeisk_regelverk/article7270.ece Mot harmonisert regelverk for ubemannede luftfartøy /regelverk/Europeisk_regelverk/article6972.ece JARUS er en ekspertgruppe med representanter fra nasjonale luftfartstilsyn og EASA som arbeider med krav til sertifisering og integrering av ubemannede luftfartøy i forhold til øvrig bruk av luftrom. - Håpet er å ha på plass et harmonisert regelverk i Europa innen 2016, sier Ron van de Leijgraaf fra det nederlandske luftfartstilsynet, som leder JARUS arbeidet. Wed, 12 Sep 2012 12:45:46 +0200 /regelverk/Europeisk_regelverk/article6972.ece Nytt part-66 regelverk fra 1. august 2012 /regelverk/Europeisk_regelverk/article6549.ece Europakommisjonen har vedatt nye bestemmelser i forordning (EF) 1149/2011. Dette gjelder en oppdatering av forordning (EF) nr. 2042/2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og produkter, deler og utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften). Tue, 07 Aug 2012 15:01:15 +0200 /regelverk/Europeisk_regelverk/article6549.ece