Luftfartstilsynet - Europeisk regelverk / ???rssfeed.description??? ???rssfeed.language??? ???rssfeed.copyright??? Wed, 21 Dec 2011 09:24:59 +0100 Wed, 21 Dec 2011 09:24:59 +0100 Europeisk regelverk Felleseuropeisk regelverk om luftfartsoperasjoner (EASA-OPS) /regelverk/Europeisk_regelverk/article15922.ece EU vedtok i 2012 forordning 965/2012 som inneholder nye regler om luftfartsoperasjoner. Denne forordningen, som også kalles «EASA OPS» gjennomføres i norsk rett med ikrafttredelse 28.oktober 2014. Fri, 17 Oct 2014 14:33:29 +0200 /regelverk/Europeisk_regelverk/article15922.ece Felleseuropeiske flyge- og hviletidsbestemmelser (FTL) /regelverk/Europeisk_regelverk/article15919.ece EU vedtok den 29. januar 2014 nye felles europeiske flyge- og hviletidsregler for besetningsmedlemmer i sivil lufttransport (CAT) med fly. Reglene tas inn forordning 965/2012 (EASA OPS), Part-ORO, subpart FTL. Reglene er gjennomført i norsk rett og vil tre i kraft 18. februar 2016. Frem til regelverket trer i kraft skal dagens felleseuropeiske bestemmelser i EU-OPS subpart Q gjelde sammen med nasjonale bestemmelser. Fri, 17 Oct 2014 13:45:40 +0200 /regelverk/Europeisk_regelverk/article15919.ece Viktige høringer om fremtidig europeisk flysikkerhet /regelverk/Europeisk_regelverk/article14710.ece EU-Kommisjonen og EASA har lagt ut viktige høringer om fremtidig europeisk flysikkerhet. Blant annet spørsmål om regelverk, tilsyn, organisering, ressurser, og EASAs fremtidige kompetanseområde. Wed, 28 May 2014 08:08:07 +0200 /regelverk/Europeisk_regelverk/article14710.ece Mot harmonisert regelverk for ubemannede luftfartøy /regelverk/Europeisk_regelverk/article6972.ece JARUS er en ekspertgruppe med representanter fra nasjonale luftfartstilsyn og EASA som arbeider med krav til sertifisering og integrering av ubemannede luftfartøy i forhold til øvrig bruk av luftrom. - Håpet er å ha på plass et harmonisert regelverk i Europa innen 2016, sier Ron van de Leijgraaf fra det nederlandske luftfartstilsynet, som leder JARUS arbeidet. Wed, 12 Sep 2012 12:45:46 +0200 /regelverk/Europeisk_regelverk/article6972.ece Nytt part-66 regelverk fra 1. august 2012 /regelverk/Europeisk_regelverk/article6549.ece Europakommisjonen har vedatt nye bestemmelser i forordning (EF) 1149/2011. Dette gjelder en oppdatering av forordning (EF) nr. 2042/2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og produkter, deler og utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften). Tue, 07 Aug 2012 15:01:15 +0200 /regelverk/Europeisk_regelverk/article6549.ece